Po návšteve Silvie Federici v Bratislave

„Jednou z lekcií sobotňajšej prednášky Silvie Federici je ale pochopenie miezd za prácu v domácnosti ako politickej požiadavky, ktorú vznášajú ženy voči štátu. Je to požiadavka, v mene ktorej sa formuje subjekt žien a bez toho, žeby sa snažil zapojiť do štátneho rozpočtovania a rozmieňal svoju požiadavku na drobné, sa dožaduje ocenenia za svoju prácu v domácnosti znova a znova." Píše Ľubica Kobová o návšteve taliansko-americkej feministky Silvie Federici v Bratislave. Celý článok si môžete prečítať na: feministky.sk

Ako citovať tento článok:

red. Po návšteve Silvie Federici v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/05/2013. Získané 03/10/2023 - 18:29. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2047