Gratulujeme Jane Juráňovej

Gratulujeme Jane Juráňovej! Jej najnovšia kniha Nevybavená záležitosť sa dostala do finálovej desiatky Ceny Jána Johanidesa 2014. Literárne ocenenie udeľujú každé dva roky Literárne informačné centrum, Mesto Šaľa a Honorárny konzulát SR v Hesensku za výnimočné prozaické alebo esejistické dielo.

V knihe Nevybavená záležitosť sa autorka Jana Juráňová cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás: so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne a hĺbavo skicuje protagonistky svojej prózy (ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku...) a ich interakcie s okolím. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa. Prečítajte si ukážku z knihy.

Ako citovať tento článok:

red. Gratulujeme Jane Juráňovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/03/2014. Získané 24/06/2024 - 04:25. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2189