Modrý salón s feministickým aspektom v SND

Modrý salón s feministickým aspektom v Slovenskom národnom divadle bude v divadelnej sezóne 2014 – 2015 raz mesačne prinášať literárne večery venované dielam výnimočných spisovateliek. Do konca tejto sezóny predstavíme štyri autorky, ktorých diela vyšli v Knižnej edícii ASPEKT: Virginiu Woolf, Hanu Gregorovú, Teréziu Vansovú a Aglaju Veteranyi. Ich texty pre nás čítaním oživia herečky a herci Činohry SND. O spisovateľkách, ich tvorbe a dobe sa pozhovárame s hostkami podujatí, ktoré budú pripravovať editorky a vydavateľky Jana Cviková a Jana Juráňová.  

 

jún

Aglaja Veteranyi – žonglérka so slovami
Prijmite pozvanie do cirkusu života a literatúry 

KEDY: štvrtok 11. júna o 19.30
KDE: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava

Všetky tri knihy švajčiarskej spisovateľky Aglaje Veteranyi (1962, Bukurešť – 2002, Zürich) vydala ASPEKT v preklade Jany Cvikovej. Autorka bola počas svojho života herečkou, artistkou, svetobežníčkou, literárnou i divadelnou experimentátorkou. Vo svojich knihách prekračuje hranice rôznych svetov, úsporne a bezohľadne do slov odieva tragiku i komiku života, no najmä dožívania a smrti. Jej texty sa nachádzajú na pomedzí poézie a prózy, majú silné príbehy a poetický náboj. V knihe Prečo sa dieťa varí v kaši (2005) má hororový príbeh o uvarenom dieťati odviesť pozornosť malej rozprávačky od ešte väčšieho hororu – že mama artistka denne visí v kopule cirkusového stanu za vlasy a žongluje. „Keď budem veľká, stanem sa dieťaťom,“ hovorí jedna z postáv v knihe Prečo nie som anjel (2007). Kniha Polica posledných vydýchnutí (2006) je svojskou poctou milovanej tete. „Božia knižnica je polica posledných vydýchnutí.“

Hostky: Eva Kenderessy a Jana Cviková

Ukážky čítajú: Anna Maľová a Božidara Turzonovová

Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová
 

máj

Terézia Vansová – redaktorka, spisovateľka, cestovateľka
Prijmite pozvanie k nej „domov i na cesty“

KEDY: štvrtok 28. mája o 19.30
KDE: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava

Meno Terézie Vansovej (1857 – 1942) dôverne poznáme zo školských čítaniek či z dievčenských románov. Sirota Podhradských mnohé z nás sprevádzala detstvom. A hoci najznámejšia je práve najkonvenčnejšia časť jej tvorby, my vás pozývame na stretnutie s Teréziou Vansovou ako autorkou nekonvenčného cestopisu, historickej prózy, biografie či ako redaktorkou prvého slovenského ženského časopisu Dennica. Čo znamenalo písať prózu či redigovať ženský časopis v lone konštituujúceho sa národa? Spisovateľkin ťažký život by sám osebe vydal na román. Jej dielo inšpirovalo ASPEKT k vydaniu čítanky Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách a režisérku a dramatičku Ivetu Škripkovú zasa k vytvoreniu predstavenia T. V. Recepty. O živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky.

Hostka večera: Iveta Škripková

Ukážky z tvorby Terézie Vansovej čítajú: Zuzana Kocúriková a Ján Gallovič

Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová

Moderuje: Jana Cviková

 

apríl

Hana Gregorová – prvá slovenská feministka

Prijmite pozvanie ku „krbu a knihe“

KEDY: štvrtok 9. apríla o 19.30
KDE: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava

Zoznámte sa s prvou slovenskou spisovateľkou, ktorá sa verejne označovala za feministku, Hanou Gregorovou (1885 – 1958). Jej jedinečná esej Slovenka pri krbe a knihe (1929) o účasti žien v národnom obrodení vyšla v tom istom roku ako dnes už kultová esej Virginie Woolf Vlastná izba o potrebe ženskej tradície v literatúre. V kultúrnej pamäti zanechala stopu najmä ako manželka známeho spisovateľa a organizátorka kultúrneho života otvárajúca priestory svojho domova v Bratislave, ako aj neskôr v Prahe literárnemu salónu. No v čítanke zloženej z ukážok z jej diela Hana Gregorová – Slovenka pri knihe (ASPEKT 2007) ju spoznávame ako spisovateľku i zanietenú publicistku. V roku 1997 knižne vyšla aj korešpondencia Hany Gregorovej s manželom Jozefom Gregorom Tajovským. Hostkou večera bude editorka tejto korešpondencie literárna historička Marcela Mikulová.

Ukážky z tvorby Hany Gregorovej čítajú Emília Vášáryová a Ján Gallovič.

Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová

Moderuje: Jana Cviková

 

marec

Virginia Woolf a Shakespearove sestry

Prijmite pozvanie do jej „vlastnej izby“

KEDY: utorok 17. marca o 19.30
KDE: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava

Úvodný večer bude patriť tvorbe Virginie Woolf (1882 – 1941) a jej knižným esejam Vlastná izba (1929; v slov. Kalligram, 2000, preklad P. Vilikovský) a Tri guiney (1938; v slov. ASPEKT, 2001; preklad J. Juráňová). Oba texty sa vymykajú z bežne tradovaného obrazu tejto autorky, ktorá nebola len tvorkyňou modernej anglickej prózy, ale aj politicky mysliacou intelektuálkou. Mimoriadne kriticky vnímala obmedzenia, ktoré kládol ženám patriarchálny systém v ich tvorivosti a možnostiach profesionálneho rozvoja vrátane štúdia a jasnozrivo videla nebezpečenstvo nastupujúceho fašizmu. O význame ženskej literárnej tradície aj o súvislostiach medzi patriarchátom a fašizmom sa budeme zhovárať s filozofkou a spisovateľkou Etelou Farkašovou a so spisovateľkou a prekladateľkou Janou Juráňovou.

Ukážky z tvorby Virginie Woolf čítajú Božidara Turzonovová a František Kovár.

Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová

Moderuje: Jana Cviková

 

Vstupné: 3 €

Rodinná zľava (rodič a dieťa): 2,55 € (osoba)

ZŤP: 1,5 €

Program Modrého salóna na rok 2015 nájdete TU.

 

 

  

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Modrý salón s feministickým aspektom v SND In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/02/2015. Získané 18/07/2024 - 06:09. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2350