Monika Mitášová o zabudnutých architektkách

Od prvých architektiek v USA až po dekonštruktivistky. O významných, a predsa opomínaných ženách v dejinách svetovej architektúry, o ktorých sa v knihách sotva dočítate, bude prednášať teoretička architektúry Monika Mitášová.

KEDY: pondelok 27. apríla o 18.00
KDE: Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava

V záujme organizácie podujatia prosíme o potvrdenie účasti e-mailom do štvrtka 23. apríla 2015. Na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk pošlite správu s predmetom „architektky“ a do textu správy uveďte počet osôb, ktoré majú o účasť na podujatí záujem. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

 

V spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Monika Mitášová o zabudnutých architektkách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/04/2015. Získané 24/01/2020 - 03:37. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2375