Kto sa zaujíma o ženy, ktoré nemôžu sedieť v správnych radách bánk?

Dnešná ideológia práce nám ako ideály pracujúcich predstavuje profesionálky a profesionálov v kreatívnej či poradenskej oblasti. Sú mobilní a flexibilní – s malým počítačom a telefónom, bez stáleho pracoviska sa presúvajú z kaviarne do kaviarne.

Cestujú po svete podľa toho, kam ich privanie zaujímavá zákazka, alebo cestujú len tak – veď pracovať na notebooku sa dá aj pod palmami. Atraktívnu prácu ponúka aj korporátny svet technologických a finančných spoločností.

Aj ten čoraz viac chápe, že svoj prvoradý cieľ – výrobu zisku – možno dobre uskutočňovať aj s náterom firmy priateľskej k ženám a ich rodinným „povinnostiam“. Doslova nie nadarmo sa Sheryl Sandberg, prevádzková riaditeľka Facebooku, profiluje ako „takmer feministka“ a zástankyňa zosúlaďovania pracovného, rodinného a súkromného života.

Situácia žien s nízkymi príjmami, zlou alebo žiadnou prácou je odvrátenou stranou predstavy o tom, že každá žena môže „spraviť kariéru“ a popri tom žiť aj spokojným súkromným a rodinným životom. Bolo by omylom zamýšľať sa nad dnešnou situáciou žien bez toho, aby sme dovideli aj na túto odvrátenú stranu.

Celý článok Ľubice Kobovej si môžete prečítať na: sme.sk

Viac o práci žien si prečítate aj v publikácii Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu.

 

Ako citovať tento článok:

red. Kto sa zaujíma o ženy, ktoré nemôžu sedieť v správnych radách bánk? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/04/2015. Získané 23/07/2024 - 19:26. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2381