Sexuálna zmluva

6,21 €
Preložila: 
Ľubica Hábová

Austrálska feministická filozofka a politologička skúma podstatu sociálnej zmluvy a pomenúva jej doposiaľ nerozpoznanú, ale veľmi významnú súčasť - sexuálnu zmluvu, čiže zmluvu upravujúcu zdanlivo "prirodzené" vzťahy medzi pohlaviami. Autorka odhaľuje podstatu sexuálnej zmluvy, jej fungovanie v spoločnosti, "bratské" putá súdržnosti medzi mužmi, spôsob, akým funguje v spoločnosti manželská zmluva, a nanovo skúma aj podstatu prostitúcie. A napokon, v celom kontexte knihy zisťuje, prečo sa v modernej občianskej spoločnosti všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.

Jedno staré anarchistické heslo hovorí, že "žiadny človek nie je taký dobrý, aby mohol byť pánom iného človeka". Je to obdivuhodná myšlienka, toto heslo však nič nehovorí o jednom kľúčovom momente. V modernej spoločnosti sa všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.

 

Number of pages: 
301
ISBN číslo: 
80-85549-18-2 (2000)
Common Price: 
8.27 €
Price in ASPEKT: 
6.21 €