Gratulujeme Jiřine Šiklovej

861Česká sociologička, publicistka a naša priateľka, ktorá stála aj pri zrode ASPEKTU, Jiřina Šiklová oslávi 17. júna okrúhle osemdesiate narodeniny. Gratulujeme a želáme do ďalších rokov všetko najlepšie.

Pripomeňme si texty Jiřiny Šiklovej, ktoré nájdete na webových stránkach v knižnici ASPEKTU:

www.aspekt.sk
Proč slovensko-český Aspekt. In Aspekt 1/1993
O mateřství ve vězení. In Aspekt 1/1994
Ženy v transformaci – příklad České republiky. In ASPEKTin - feministický webzin

Knižnica ASPEKTU
Šiklová, Jiřina. 2013. Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich.
Šiklová, Jiřina. 2008. Deník staré paní. Praha: Kalich.
Šiklová, Jiřina. 2007. Dopisy vnučce. Praha: Kalich.
a iné...

 

Foto: ceeforum.eu

Ako citovať tento článok:

red. Gratulujeme Jiřine Šiklovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/06/2015. Získané 27/05/2024 - 07:47. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2413