Miladu Horákovú popravili pred 65 rokmi. Nikdy ju nezlomili

Milada Horáková napísala v posledných hodinách života niekoľko listov svojej dcére Janke a rodine. Jana sa k nim dostala až po neuveriteľných päťdesiatich rokoch v roku 1990, keď po dvadsiatich rokoch prišla domov z emigrácie v Spojených štátoch. Ten okamih opisuje ako neuveriteľne emotívny a smutný. Bolo pre ňu veľmi ťažké tú situáciu zvládnuť.

Jej mama v listoch okrem iného píše: "Neľutujte ma. Žila som život plný, naozajstný život, ktorý nestál, nezahníval, ale prudko tiekol a víril. Niekedy ma otĺkal a spoznala som jeho tvrdosť a ťažkosti, inokedy zas hladil a smial sa slnkom. Bol to proste skutočný život, a ja som zaň Bohu neskonale vďačná. A že to skončí? Všetko musí raz skončiť. Čo muselo odísť ľudí cennejších a mladších než ja, a napríklad nemali v živote ani stotinu tých hodnôt, ktorými som bola ja tak štedro obdarená... "

 

Celý článok Daniely Révai čítajte na: zenyvmeste.sk

Ako citovať tento článok:

red. Miladu Horákovú popravili pred 65 rokmi. Nikdy ju nezlomili In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/06/2015. Získané 22/05/2024 - 00:22. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2421