ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor

892Ešte do konca júla môžete svojím podpisom prispieť k riešeniu problému násilia páchaného na ženách. Pridajte sa k otvorenej výzve na podporu tzv. Istanbulského dohovoru – dohovoru Rady Európy, ktorého cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách.

Z textu výzvy:

„Napriek tomu, že právo na život bez násilia je základným ľudským právom a mali by ho chrániť a napĺňať verejné predstaviteľky a predstavitelia, ako aj verejnosť, je toto právo dodnes mnohým ženám upierané. Znepokojuje nás, že na Slovensku sú státisíce žien vystavené rôznym formám násilia a každý deň prežívajú strach o zdravie, život a bezpečnosť seba a svojich detí. Veľa žien v dôsledku násilia zomiera, mnohé trpia fyzickými a psychickými následkami celý život. Spoločne môžeme prispieť k ukončeniu tejto nespravodlivosti, ktorá ohrozuje práva a životy žien.

Slovenská republika urobila dôležitý krok k spoločnosti bez násilia páchaného na ženách, keď v roku 2011 ako jedna z prvých krajín podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor. Zároveň sa zaviazala, že dohovor ratifikuje do roku 2013, čo sa doposiaľ nestalo. Veríme, že teraz je najvyšší čas, aby Slovensko urobilo ďalší významný krok, splnilo svoje záväzky, ratifikovalo Istanbulský dohovor a začalo ho zavádzať do praxe.
Istanbulský dohovor predstavuje najkomplexnejšiu medzinárodnú stratégiu na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a dievčatách a môže priniesť zásadnú zmenu v oblasti riešenia tohto závažného spoločenského problému na Slovensku. Zmenu, na ktorú už dlho čakajú všetky ženy a dievčatá, ktoré zažívajú násilie, ako aj my všetci a všetky, čo odmietame násilie, vážime si ľudský život, ľudské práva a ľudskú dôstojnosť.“

Pridajte sa k nám a ďalším ľuďom a organizáciám, ktoré podporujú Istanbulský dohovor: TU

Prečítajte si viac o Istanbulskom dohovore.

Pozrite si výstupy kampane na podporu Istanbulského dohovoru.

Ako citovať tento článok:

red. ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/07/2015. Získané 27/10/2021 - 06:07. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2433