DOD v knižnici ASPEKTU

Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU.

KEDY: utorok 27. októbra, 16.00 – 20.00 

KDE: knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava

Vo verejnom priestore sa čoraz viac objavujú témy ako migrácia, rasizmus, diskriminácia, xenofóbia či homofóbia. Preto sme sa rozhodli venovať najbližší Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU intersekcionalite, teda zohľadňovaniu rôznych typov nerovnosti (rod, vek, rasa, etnicita, trieda, sexualita...).

Budeme hovoriť o tom, čo prináša feministická kritika v oblasti migrácie, ako sa zohľadňuje vek, rasa, etnicita alebo sexualita vo feministickom výskume a čo môže priniesť rodová perspektíva v etnologickom skúmaní. O svojom dlhodobom výskume s olašskou rómskou komunitou a o špecifikách situácie žien v nej príde porozprávať doktorandka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied Ivana Šusterová. Stručne predstavíme rôzne zdroje, ktoré k daným témam nájdete na webových stránkach www.aspekt.skruzovyamodrysvet.sk v knižnici ASPEKTU. Ako sa už stalo dobrým zvykom, počas DOD môžete konzultovať svoje študentské práce, bezplatne si založiť preukaz do knižnice ASPEKTU a odniesť si domov tituly z Knižnej edície ASPEKT ako darček od nás.

Ak máte záujem zúčastniť sa DOD ako organizovaná skupina (koľko ľudí, aký študijný odbor) alebo máte záujem o individuálnu konzultáciu (s kým, kedy a o čom), napíšte nám najneskôr do štvrtka 22. októbra na adresu madarova(zavinac)aspekt(bodka)sk.

Príďte sa s nami porozprávať, využite možnosť odborných konzultácií, nezabudnite si doma svoje zvedavé otázky a zaujímavé podnety. My sa už na vašu návštevu pripravujeme a tešíme.

Presný program DOD nájdete TU.

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

 

Ako citovať tento článok:

red. DOD v knižnici ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/10/2015. Získané 08/09/2021 - 13:59. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2466