Knižnica ASPEKTU v roku 2015

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Knižnica ASPEKTU poskytovala verejnosti svoje služby od januára do júna a od septembra do decembra 2015 dvakrát týždenne. Počas školských prázdnin sme vybavovali výpožičky individuálne, revidovali a ošetrovali knižničný fond a pripravovali knižnicu na otvorenie v novom školskom roku.

 

1049

 
Knižnica ASPEKTU v roku 2015:
 

- obohatili sme knižnicu o 192 odborných, beletristických aj popularizačných publikácií;

- absenčne sme požičali 147 knižiek 112 návštevníčkam a návštevníkom (pričom väčšina pôžičiek je možná prezenčne);

- zaregistrovali sme 39 nových čitateliek a čitateľov

- konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové texty;

- pravidelne sme upozorňovali na novinky v knižnici na webovej stránke www.aspekt.sk; 

- priebežne sme aktualizovali on-line knižničný katalóg

- privítali sme vás na Dni otvorených dverí v knižnici ASPEKTU, kde sme predstavili našu činnosť, knižničný fond, diskutovali o študentských prácach aj postavení žien v Olašskej komunite.

 
 
 

 

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2015 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/02/2016. Získané 24/09/2020 - 23:27. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2572