Bratislava fotogenická pohľadom Hany Fábry

Pozývame vás na výstavu fotografií Bratislava fotogenická. Príďte sa pozrieť, ako Bratislavu vidí hľadáčikom svojho fotoaparátu občianska aktivistka, publicistka, dlhoročná aspekťáčka a fotografka Hana Fábry. Kurátorkou výstavy je kunsthistorička a publicistka Barbara Brath.

KEDY: štvrtok 2. júna o 19.00 – štvrtok 30. júna

KDE: Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 v Bratislave

Fotografie Hany Fábry sú predovšetkým aktivistickou kritikou diania v meste a neustálou pripomienkou, že nič sa neudeje bez povšimnutia. Ako sa uvádza v pozvánke: „Fotografia Hany Fábry je nielen mapovaním toho, čo sa z hľadiska architektúry a histórie zachovalo, nie je len záznamom nových ‘moderných’ počinov v našom meste, dokumentáciou faktov a poctivým vytrvalým zbieraním materiálu. Je to aj výsostne kritický, názorový pohľad na celospoločenské dianie v našom meste a krajine. Jej fotografie sú na jednej strane nostalgickým pripomenutím si Prešporku s jeho dávnou gráciou dokumentovanou až s intímnym tichým odkazom z hĺbky autorkinej duše, ale sú to aj nemé, revoltou a nespravodlivosťou sveta pobúrené hlasy, ktoré rezonujú nekompromisne ako mementá skazeného ľudstva, či už v meste, alebo na planéte.“

Súčasťou výstavy bude aj séria unikátnych fotografií, ktoré dokumentujú „pád“ PKO.

Na vernisáži vystúpi Prešporské divadlo, Silvia Ruppeldtová bude čítať o Bratislave a premietne sa aj dokument o už neexistujúcom PKO.

 

1155

Ako citovať tento článok:

red. Bratislava fotogenická pohľadom Hany Fábry In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/05/2016. Získané 27/07/2020 - 18:56. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2660