Keď gynekológ volá k sebe pacienta

Ako citovať tento článok:

red. Keď gynekológ volá k sebe pacienta In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2016. Získané 15/11/2019 - 19:45. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2737