Kultúrne podujatia, diskusie, prezentácie kníh v roku 2016

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2016

V roku 2016 sme iniciovali a zorganizovali viaceré semináre, prednášky a diskusie a prezentovali sme novinky Knižnej edície ASPEKT.

13608. marca sme oslávili feministické MDŽ spolu so Slovensko-českým ženským fondom v priestore pre chýbajúcu kultúru – Fuga. Mali sme skvelý Deň žien, lebo sme hovorili po feministicky, sledovali divadlo, čítali papierové feministické knihy, rozprávali sa so živými knihami o tom, čo znamená trans, radikálne vyšívali, hovorili o sexbiznise, oslavovali aktivizmus a filantropiu v prospech ľudských práv žien, vegánsky sme hodovali, hlasovali proti sexistickej reklame, maľovali tričká, tancovali a všeličo inšie, napr. sme viedli individuálne aj skupinové rozhovory o práci organizácií A centrum Košice; Antigona; Bábkové divadlo na Rázcestí; Baratno; Centrum pre výskum etnicity a kultúry; Centrum rodových štúdií; Divadlo na opätkoch; Domov na mame; EsFem; Fenestra; Iniciatíva Inakosť; Možnosť voľby; MyMamy; Nemlčme; Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí; OZ HANA; Pomoc rodine; Poradňa pre ľudské a občianske práva; Queer Leaders Fórum; Quo Vadis; Saplinq; Slovenské duly; Slovensko-český ženský fond; Únia materských centier; Vydavateľstvo Q111; Žena v tiesni...

 

V roku 2016 sme viac ráz privítali Irenu Brežnú a jej knihu Nevďačná cudzin(k)a.

16. marca v kníhkupectve Artforum v Bratislave deň po tom, ako si Irena Brežná prevzala za román prevzala prestížnu Cenu Dominika Tatarku. Spoločne s prekladateľkou Janou Cvikovou predstavili druhé vydanie slovenského prekladu románu. Podujatie moderoval Viktor Suchý.

1354V priebehu roku sa Irena Brežná zúčastnila na viacerých besedách o úspešnej knihe Nevďačná cudzinka napríklad ma Katedre translatológie FFKF v Nitre, ako aj vo viacerých knižniciach (Banská Bystrica, Bratislava), kníhkupectvách (Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš).

15. júna Irena Brežná diskutovala spolu s výtvarníčkou Annou Witt o súvislostiach emigrácie a utečenectva v Kunsthalle KLUB v Bratislave. Diskusia bola súčasťou výstavy Strach z neznámeho a konala sa v spolupráci ASPEKTU, Kunsthalle Bratislava a Goetheho inštitútu. Podujatie moderovala Jana Cviková, autorka slovenských prekladov diel Ireny Brežnej.

14. novembra v kníhkupectve Panta Rhei „Poštová“ Irena Brežná čítala zo svojich textov, ktoré vyšli v slovenčine, napríklad v najnovšom čísle časopisu Revue svetovej literatúry venovanom migračnej literatúre písanej po nemecky, pripomenula však aj román Na slepačích krídlach. S autorkou sa zhovárala prekladateľka a vydavateľka Jana Cviková, pozvanie prijala aj dramatička a publicistka Zuzana Uličianska.

V roku 2016 sme prezentovali novinky Knižnej edície ASPEKT.

25. októbra sme v kníhkupectve Artforum v Bratislave prezentovali novú knihu Jany Juráňovej Cudzie príbehy. Knihu predstavila editorka Jana Cviková, podujatie moderoval Viktor Suchý, na husliach zahral Marek Juráň. Podujatím sa zároveň začali oslavy dvadsaťročnice Knižnej edície ASPEKT, v ktorej pred dvadsiatimi rokmi vyšli z tlačiarne prvé dva aspektovské tituly.

13558. novembra sme v Café Berlinka v Bratislave privítali maďarskú autorku Virág Erdős, ktorá predstavila svoju prvú knihu v slovenčine Moja vina a iné. Na podujatie prišli zostavovateľka a prekladateľka Eva Andrejčáková i prekladateľky Gabriela Magová a Renáta Deáková. Knihu do sveta vyprevadila spisovateľka Daniela Kapitáňová. Publikum sa potešilo i hudobnému vystúpeniu básnika a pesničkára Vladimíra Jančeka, ktorý poetické texty Virág Erdős prebásnil a na prezentácii v sprievode svojej basgitary i zaspieval. Podujatie, ktoré bolo súčasťou osláv dvadsaťročnice Knižnej edície ASPEKT, moderovala Jana Cviková.

 

V roku 2016 sme diskusie iniciovali, podnecovali i organizovali.

11. októbra sme v Poľskom inštitúte v Bratislave diskutovali o solidarite podľa žien po premietaní dokumentárneho filmu Solidarita podľa žien, ktorý je výnimočným filmovým spracovaním neznámej histórie žien z hnutia odporu proti totalite. Film natočila poľská režisérska dvojica Marta Dzido a Piotr Śliwowski. Projekcii filmu predchádzala prezentácia knihy Občianky a revolucionárky (ASPEKT 2015), v ktorej je okrem iných publikovaná aj štúdia Shany Penn Vytrvalá revolúcia (Ženy a vedúce úlohy). Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci Poľského inštitútu a ASPEKTU.

135615. novembra sa v Goetheho inštitúte v Bratislave konalo diskusné podujatie na pozvanie Nadácie Friedricha Eberta a ASPEKTU o vzťahu medzi feminizmom a neoliberalizmom v krajinách strednej a východnej Európy. O prenikaní neoliberálnych princípov do rôznych vrstiev spoločenského života na Slovensku a v Maďarsku diskutovali spoluautorky publikácie Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe (Friedrich Ebert Stiftung 2016) Andrea Czérvan, Anikó Gregor, Ľubica Kobová, Alexandra Ostertágová a editorka Eszter Kováts. Podujatie moderovala Jana Cviková.

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Kultúrne podujatia, diskusie, prezentácie kníh v roku 2016 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/03/2017. Získané 26/02/2021 - 05:17. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2800