Čo má feminizmus spoločné s antifašizmom?

 

Vitajte v prvej miestnosti antifašistickej čítanky.

 

Hrajte

Vstupnou bránou do témy antifašizmu a feminizmu je dielo anglickej spisovateľky Virginie Woolf Tri guiney, ktoré napísala v roku 1938 pred začiatkom druhej svetovej vojny. Doskáčete sa k profilu tejto slávnej autorky, zakladateľky modernej prózy, kde si prečítate aj to, čo sa bežne nevie. Prenesiete sa do troch úryvkov z Troch guineí a slovenská spisovateľka Jana Juráňová priblíži, prečo sa ich oplatí čítať aj dnes.

 

Čítajte

Virginia Woolf napísala Tri guiney ako odpoveď na otázku, ako predísť vojne, ktorú dostala od istého anglického právnika. Na krátku otázku však nemala stručnú odpoveď – napísala esej, ktorá bola angažovaná a dlhá, pretože Woolf nedôverovala manipulácii a skratkám propagandy. Vysvetľovala, vracala sa do minulosti, hľadala súvislosti.

Dnes, keď píšeme hlavne statusy na sociálne siete, informujeme fotkami či smajlíkmi a okolie do nás hustí všelijaké skratkoviny, by sme si mohli povedať – aká otrava! Woolf nám však ukazuje, prečo stojí za to rozmýšľať a čítať aj trochu viac. Presviedča, že nacizmus na čele s Hitlerom bol najnásilnejším prejavom tyranie, na ktorej sa podieľa celá patriarchálna spoločnosť (Harrisová, 2013). Inými slovami, že patriarchát, teda systém, ktorý utláča ženy a odopiera im práva (napríklad právo na vzdelanie alebo platenú prácu), má rovnaké základy ako fašizmus, ktorý zase odopiera práva iným skupinám ľudí – na základe ich národnosti, rasy, etnicity, náboženstva, politického presvedčenia...

Boj proti fašizmu je teda pokračovaním a rozšírením boja proti patriarchátu, ktorý viedli naše prababičky  feministky. A nejde o boj zbraní, pretože aj Woolf, aj feministické prababičky vedeli (a vedia to feministky a feministi i dnes), že proti patriarchátu a fašizmu sa viac ako bomby môžu osvedčiť zásadné zmeny vo fungovaní spoločnosti.

A teraz schválne: Koľko znakov potrebujete, aby ste odpovedali na nosnú otázku prvej miestnosti? #spreadtheworld #antifacitanka

 

Zdroje:

Harrisová, Alexandra (2013). Virginia Woolfová. Praha: Argo. Preklad Kateřina Hilská.

Ako citovať tento článok:

red. Čo má feminizmus spoločné s antifašizmom? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/03/2018. Získané 27/02/2024 - 03:48. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2931