What if vzdelávací systém doesn't work?

1596

Septembrové číslo kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál sleduje súčasný vývoj školstva cez kritickú optiku. Problematizuje témy neoliberalizácie a „manažerializmu“ v školskom a akademickom prostredí, pýta sa na limity konceptu inkluzívneho školstva v podmienkach SR a rozvíja nové princípy „angažovaného školstva“ s ohľadom na učiteľské štrajky a rolu nových odborov.

Sekcia Susedský Kapitál, ktorá každý mesiac prináša texty o aktuálnych otázkach spoza hraníc Slovenska, teraz nahliada do búrlivej situácie v Maďarsku, kde sa populistická vláda Viktora Orbána rozhodla rozložiť rozvíjajúcu sa inštitucionalizáciu rodových štúdií na vysokých školách. Autorka textu Anita Kőműves píše o maďarskej verzii neliberálnej demokracie a nacionalistickej populačnej politiky, ktoré nachádzajú svoje prepojenie v nových školských osnovách. Prejavujú sa napríklad v podobe zvýšeného počtu hodín telesnej výchovy, povinnej výučby náboženstva a etiky či výuky o národnej a kresťanskej identite.

Ďalším textom zo sekcie Feministický Kapitál je reflexia Veroniky Valkovičovej o súčasnom stave sexuálnej výchovy na Slovensku. Autorka sa venuje potenciálnej transformácii výučby v spojení s etickou a občianskou náukou, ktoré by zdôrazňovali sexuálnu výchovu cez perspektívu etiky kolektívnej starostlivosti.

V texte s názvom „Verejný intelektuál, ktorý nebol“ Kristína Kállay a Pavol Hardoš nahliadajú na doterajšiu prácu kanadského vysokoškolského pedagóga psychológie Jordana Petersona, ktorého preklad prvej publikácie dorazí na slovenský trh už túto jeseň. Petersonove popularizačné (i populistické) literárne tendencie podrobujú kritike, ktorá nepracuje len s toľko opakovaným naratívom o kríze maskulinít, ale kladie si aj otázky o subjektivite „verejného intelektuála/intelektuálky“ a etike pedagogickej a vedeckej činnosti.

Celý obsah čísla čítajte TU.

Pripravila: Veronika Valkovičová

 

Ako citovať tento článok:

red. What if vzdelávací systém doesn't work? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/09/2018. Získané 17/07/2024 - 12:47. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2981