Kariéra hochštaplera: Jozef M. Rydlo – poslanec a „profesor“

Investigatívna reportáž švajčiarsko-slovenskej spisovateľky

Svetový deň ľudských práv je pre Maticu slovenskú príležitosťou na odovzdanie Ceny Daniela Rapanta bývalému poslancovi za SNS a „profesorovi" bez profesúry Jozefovi M. Rydlovi, ktorý sa dopúšťal násilia voči svojej rodine, klamal a falšoval históriu.

„´Dobrodinec´ Rydlo preukazuje povesti Slovenska, ktoré väčšinovo jeho ´slovaqueries´ nezdieľa, medvediu službu," píše Irena Brežná v článku o slovenskom emigrantovi vo Švajčiarsku Kariéra hochštaplera: Jozef M. Rydlo – poslanec a „profesor“ (2007, 2017).

Švajčiarsko-slovenská spisovateľka Irena Brežná napísala v roku 2007 investigatívnu reportáž o pochybnej ľudskej aj akademickej kvalifikácii poslanca Rydla pre švajčiarsky denník Berner Zeitung. V tom čase bol Jozef M. Rydlo poslancom Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu. Reportáž vyšla aj na Slovensku.

Brežná čelila pre svoje reportáže o Rydlovi obžalobe z nactiutŕhania. No súd v Berne jej nielenže dal za pravdu, ale v dôsledku jej reportážneho odhalenia bol Rydlovi odňatý švajčiarsky invalidný dôchodok. Text Kariéra hochštaplera: Jozef M. Rydlo – poslanec a „profesor“ vyšiel aj knižne v najnovšom výbere autorkiných esejí, próz a literárnych reportáží Postrehy emigrantky (ASPEKT 2017).

*** 

S finančným zabezpečením plynúcim zo švajčiarskeho invalidného dôchodku je na Slovensku všetko ľahšie. Šľachetný patriot, ktorý sa vracia zo zlatého Západu, aby stál po boku vlasti v ťažkých časoch, je vítaný. Rydlove bájky o akademickej dráhe v exile mu zabezpečujú posty a úctu tých, ktorí sa chcú nechať klamať. „Svet potrebuje lož,“ cituje súdny spis jeho krédo, ktoré zvykol hovorievať svojej žene, keď vychádzal z domu do drsného sveta. Jasný prípad projekcie – nie svet potrebuje lož, potrebuje ju Rydlo, aby bol „niekým“.

***

Celú reportáž čítajte TU.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Kariéra hochštaplera: Jozef M. Rydlo – poslanec a „profesor“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/12/2018. Získané 15/05/2020 - 04:02. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3022