Pusinky nie sú na rozkaz

Preklad: 
Jana Cviková, Mária Štefánková.

Obrázková knižka pre deti má veľké poslanie - je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí. Jasným a názorným spôsobom pomenúva isté situácie, aby si dieťa mohlo uvedomiť hranice svojho tela. A je to aj knižka pre dospelých, aby si uvedomili, kde sú hranice výchovy k poslušnosti voči autoritám.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Počet strán: 
24
ISBN 80-967585-4-3 (1998)