Geopoetika

1659

Novembrové číslo mesačníka Kapitál reflektuje geopoetiku ako spôsob myslenia v dobe antropocénu, teda v dobe, keď sú najväčšou hybnou silou geologických zmien na Zemi ľudia. Geopoetika predstavuje spôsob existencie, tvorenia alebo písania, ktorý prízvukuje spätosť sociálnych a ekonomických aktivít človeka s našou planétou ako s médiom, ktoré tieto aktivity umožňuje.

Vzťahu ľudskej telesnosti a prírody sa v novembrovom čísle venuje predovšetkým literárna sekcia. Kritický náhľad na to, ako sa v poézii môže snúbiť umeleckosť, telesnosť a angažovanosť prináša Derek Rebro v recenzii zbierky Stýkání. Výběr současné slovinské, české a slovenské LGBT literatury (zost. Boržič, Adam – Koprivnikar, Aljaž -Mozetič, Brane. Praha: Powerprint).

Celý obsah novembrového čísla Kapitálu nájdete TU.

Pripravila: Kristína Kállay

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Geopoetika In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/11/2018. Získané 17/07/2024 - 11:53. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3046