Na podporu dohovoru Rady Európy a zastavenie rodovo podmieneného násilia

Vo štvrtok 28. marca sa bude v parlamente rokovať o tom, či Slovenská republika zastaví proces ratifikácie dohovoru Rady Európy, ktorého cieľom je eliminácia násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Dokonca hrozí, že SR stiahne svoj podpis z roku 2011. Dohovor, na príprave ktorého sa podieľalo aj Slovensko, sme podpísali ako jedna z prvých krajín. Stojí na 4 pilieroch – prevencii rodovo podmieneného násilia, ochrane obetí, stíhaní páchateľov a spolupráci rôznych krajín pri riešení tohto globálneho problému. Pod vplyvom neopodstatneného strachu a za účelom vytĺkania politického kapitálu sa u nás skupinka politických predstaviteľov a predstaviteliek usiluje presvedčiť verejnosť a politické prostredie, že tento dohovor ohrozuje rodinu a slovenský národ. Lenže rodiny ohrozuje práve násilie, ktoré sa tento dohovor usiluje zastaviť. A aj ideu „národa“ tvoria všetky rodiny, teda deti a dospelí, jednoducho všetci ľudia, čo majú právo nežiť v strachu z násilia.

Podpíšte preto vyhlásenie na podporu dohovoru Rady Európy, ktorý je dôležitým krokom k spravodlivejšej spoločnosti bez strachu z násilia: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1034256&fbclid=IwAR1I3wbIi16_o0Ar_vxAppkVix2oaWK3nPR_KgaN-BIyESII5dPvzTqUIqk

Ako citovať tento článok:

red. Na podporu dohovoru Rady Európy a zastavenie rodovo podmieneného násilia In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/03/2019. Získané 11/07/2020 - 00:55. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3080