Nebudeme ticho: reproorganizačná kuchárka

Pochod za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv Nebudeme ticho! sa bude konať 14. septembra v Bratislave. Viaceré ste sa pýtali, či sa podobné zhromaždenia budú konať aj v iných mestách. Rovnako ako vy, aj my to považujeme za potrebné a organizovanie sa a vzájomnú pomoc či podporu vnímame ako veľký prínos. Vytvárajme svojpomocne hnutie zdola, lebo to je šanca, aby naše hlasy a potreby boli súčasťou rozhodovania a zmien.

Preto tým, čo sa chcú verejne postaviť za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv a zorganizovať pochod alebo inú akciu vo svojom okolí, ponúkame podporu. Vytvorili sme stručný manuál, ktorý vám pomôže pri nahlasovaní podujatia na úradoch, a prináša aj tipy, ktoré vyplývajú z našich organizačných skúseností. Tiež vám poskytneme grafiku Nebudeme ticho!, zdieľanie podujatia na našich stránkach a sociálnych sieťach, minuloročné prejavy a ďalšie materiály na inšpiráciu. V neposlednom rade vám rady pomôžeme s čímkoľvek, čo bude v našich silách. Nebuďme ticho a organizujme sa!

 

Čo potrebujete na zvolanie verejného zhromaždenia a pochodu.

Legálne povinnosti

 • Myslite na to, že verejné zhromaždenie je vaše právo. Nepotrebujete si pýtať povolenie, máte len oznamovaciu povinnosť.
 • Mestu, obci alebo mestskej časti, ktorej pozemok patrí, treba písomne oznámiť, že sa bude konať verejné zhromaždenie alebo pochod.
 • Každá obec alebo mestská časť by na svojich stránkach mala mať formulár „Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia“ aj s informáciou, komu a ako ho treba doručiť. V mnohých mestách je možné aj elektronické doručenie. Ak stránka vášho mesta alebo obce formulár nemá, použite formulár inej obce (napríklad TU).
 • Oznámenie treba odovzdať aspoň 5 dní pred konaním akcie.
 • Zvolávateľkou alebo zvolávateľom verejného zhromaždenia môže byť ktorýkoľvek plnoletý človek so slovenským občianstvom, právnická osoba alebo skupina osôb so sídlom, podnikom alebo organizačnou zložkou v SR. V tlačive sa uvádza aj ďalšia osoba alebo osoby oprávnené konať v mene zvolávateľa alebo zvolávateľky.
 • V prípade statického zhromaždenia aj pochodu je právny dôvod ho nepovoliť len vtedy, ak sa na rovnakom mieste v tom istom čase už koná iná oznámená akcia, alebo ak by podujatie neprimerane obmedzilo dopravu.
 • V oznámení sa uvádza aj počet usporiadateliek a usporiadateľov, čo sú ľudia dohliadajúci na priebeh zhromaždenia. Odporúčame 1 osobu na 50 až 100 odhadovaných účastníkov a účastníčok. Na zhromaždení musia mať viditeľné označenie, napríklad ružovú/oranžovú/žltú pásku na ramene.
 • Oznamovateľ, oznamovateľka alebo osoba splnomocnená konať v ich mene má povinnosť oficiálne začať a na koniec aj rozpustiť zhromaždenie. Súčasne je kontaktnou osobou pre miestny úrad.

Praktické záležitosti

 • Vyberte si frekventované námestie v centre a nebojte sa pridať pochod.
 • Vytvoriť udalosť na fejsbúku môže hocikto.

S čím môžeme pomôcť

 • Poskytneme vám grafiku – powerpoint s titulnou FB fotkou. Do pripraveného okna napíšte meno obce a uložte vo formáte jpg. Grafiku si stiahnete TU.
 • Budeme zdieľať udalosti na našich sociálnych sieťach.
 • Ak budete mať záujem, pošleme vám krátky príhovor, ktorý sa môže čítať súčasne vo viacerých mestách.

Informačné materiály

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Nebudeme ticho: reproorganizačná kuchárka In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/08/2019. Získané 16/07/2024 - 22:35. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3112