Nová kniha v predpredaji – Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika

literárne úvahy • interpretácie • recenzie

Kniha vyjde začiatkom novembra 2019, no už teraz si ju môžete objednať v predpredaji so zľavou  25% a uhradíme za vás aj poštovné. 

Predpredajová akcia platí do 11. novembra 2019.

Známa slovenská a slovinská poetka, prozaička a literárna vedkyňa Stanislava Chrobáková Repar sa v tomto súbore textov predstavuje predovšetkým ako literárna kritička a esejistka. 

Kniha s príznačným titulom odkazujúcim na klasický manifest Hélène Cixous Smiech Medúzy je výsledkom takmer dvadsaťročného autorkinho systematického úsilia aplikovať podnety feministického myslenia v slovenskej a slovinskej kultúre. Texty uverejnené v knižnom súbore Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika odzrkadľujú erudíciu S. Chrobákovej Repar ako literárnej vedkyne, ale aj estetičky a filozofky so širším myšlienkovým rámcovaním predmetu výskumu. Pôvodne časopisecky publikované texty (a dva knižné doslovy), doplnené o autorský úvod, sú príspevkom k súčasnému uvažovaniu o literatúre a rodových dimenziách spoločnosti vo viacerých ohľadoch.

Autorka v knihe kriticky nasvecuje diela odbornej i krásnej literatúry z pera slovenských i inonárodných autoriek (Blažková, Haugová, Farkašová, Brežná, Juráňová, Cviková, Ferenčuhová, Szymborska, Plath, Kahlo, Makarovič, Ugrešić, Frýdlová, Kalnická, Tokarczuk, Tratnik...), ako aj autorov (Barša, Lipovetsky), ktorí premýšľajú o podobách "ženskosti" a jej konštruovania.

 

 

 

Knihu za zvýhodnenú cenu mínus 25% a mínus poštovné si môžete objednať TU.

 

1720

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Ako citovať tento článok:

red. Nová kniha v predpredaji – Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/10/2019. Získané 04/06/2023 - 17:55. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3130