Kde budeme odvrávať novembru 1989?

Pozvánka na diskusie o ženách Novembra a rodových aspektoch pamäti

Srdečne pozývame na podujatia, kde budeme hovoriť o feministických prístupoch k pamäti, o účasti žien na nežnej revolúcii a spoločne budeme odvrávať zjednodušujúcemu príbehu Novembra. Od 13. do 26. novembra môžete spoločne so Zuzanou Maďarovou, autorkou knihy Ako odvrávať novembru 1989, diskutovať v Bratislave, v Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici a v Trnave.

 

Ako odvrávať novembru 1989

13. novembra, 17.50 hod.

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

V rámci kurzu Liberálna demokracia na katedre politológie predstaví Zuzana Maďarová feministické prístupy k individuálnej a kolektívnej pamäti na príklade novembra 1989.

Viac o kurze TU.

 

November ´89 – 30 Years After

14. – 15. novembra

Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava

Medzinárodná konferencia predstaví najnovší výskum o novembri 1989 zo Slovenska i zahraničia. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor odborníkom a odborníčkam z humanitných a spoločenských vied na začatie medzinárodnej interdisciplinárnej a medzigeneračnej diskusie o nežnej revolúcii, jej príčinách, priebehu a dôsledkoch. Zuzana Maďarová vystúpi v piatok dopoludnia s príspevkom „Talking Back to November 1989: Gender Aspects of Individual and Collective Memory“. Konferenciu organizuje Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Univerzita Komenského.

Viac o podujatí TU.

 

Ako odvrávať novembru 1989

15. novembra, 18.00 hod.

Diera do sveta, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš

Robila nežnú revolúciu hŕstka mužov v Prahe a Bratislave? Ako sa z príbehu Novembra vytratila verejnosť? Aspekťáčka Alexandra Ostertágová sa bude rozprávať so Zuzanou Maďarovou, autorkou knihy Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti, ktorá práve vychádza v Knižnej edícii ASPEKT. Hovoriť budú napríklad o spomínaní žien na novembrové udalosti, o možnostiach zahrnúť do kolektívnej pamäti skúsenosti z regiónov a rôznych pracovísk. Pýtať sa budú aj na to, čo nám hovorí spomínanie na November o súčasnej spoločnosti a predstavách o politike.

Viac o diskusii TU.

 

Ženy Novembra

16. novembra, 18.00 hod.

Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

Na podujatí Ženy Novembra aspekťáčka Zuzana Maďarová predstaví svoju novú knihu Ako odvrávať novembru 1989 a spoločne s Alexandrou Ostertágovou sa budú rozprávať o účasti žien v revolúcii, neviditeľných spomienkach i pohľade na súčasnosť prostredníctvom pamäti Novembra. Diskusiu bude sprevádzať inscenované čítanie z predstavovanej knihy o rodových aspektoch pamäti a z poviedky Jany Juráňovej Malá nočná príhoda (vyšla v knihe Lásky nebeské). Texty interpretujú herečky Marianna Mackurová a Mária Šamajová. Zaznie aj gitarová hudba v podaní študentky gymnázia Anny Vatalovej. Večer režijne pripravila Iveta Š.

Viac o podujatí TU.

 

Kapitalks: Odvrávanie Novembru – rodové aspekty Nežnej

17. novembra, 15.30 hod.

Björnsonova 5, Bratislava

O tom, kam zmizli „ženy Novembra“, ako si pamätáme november 1989, ako si ho pripomíname a ako o ňom píšeme, sa aspekťáčka Zuzana Maďarová porozpráva s Veronikou Valkovičovou z feministickej sekcie Kapitálu. Diskusia je súčasťou festivalu Cez prah.

Viac o podujatí TU.

 

Stredoeurópske fórum: Verejnosť proti strachu

17. novembra, 18.30 hod.

Stará tržnica, Námestie Nežnej revolúcie (Námestie SNP 25), Bratislava

Na Stredoeurópske fórum príde nigérijská spisovateľka Chimamanda Ngozi Adichie, ktorá si myslí, že by každá ľudská bytosť mala byť feministkou. Spolu s moderátorom Chrisom Keulemansom sa pristavia aj pri stánku s aspektovskými knihami. A pristaviť sa môžete aj vy, lebo tam napríklad nájdete knihu Ako odvrávať novembru 1989 za zvýhodnenú cenu 10 eur.

Viac o podujatí TU.

 

EUROCINE: Spýtaj sa vašich

19. novembra, 17.30 hod.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynské luhy 4, Bratislava

Podujatie EUROCINE otvorí dokumentárny film Spýtaj sa vašich 89, po ktorom bude nasledovať diskusia s režisérkou Barborou Berezňákovou, aktérkou Novembra Máriou Filkovou a aspekťáčkou a výskumnou pracovníčkou FSEV Zuzanou Maďarovou.

Viac o podujatí TU.

 

Kapitalks: Postsocializmus

26. novembra, 18.00 hod.

Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava

Žijeme aj tridsať rokov po nežnej revolúcii v období postsocializmu? Alebo už žijeme v období po niečom inom? Diskutovať budú Zuzana Maďarová, autorka feministickej analýzy Ako odvrávať novembru 1989, a sociológ z Masarykovej univerzity Pavol Pospěch. Moderuje Dominik Želinský.

Viac o podujatí TU.

Ako citovať tento článok:

red. Kde budeme odvrávať novembru 1989? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/11/2019. Získané 23/05/2024 - 20:48. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3139