Žarty bokom

Príhovor z pochodu Nebudeme ticho!

Keď som videla, že do parlamentu predložili v tomto roku už šiesty návrh na obmedzenie ľudských práv žien, napadlo mi, že si z nás robia srandu.

Keď som videla, že ho ústavnoprávny výbor nezastavil napriek tomu, že obsahovo sa týka veci, o ktorej sa nedávno neúspešne hlasovalo, napadlo mi, že si z nás robia srandu.

Keď som videla, že za tento ponižujúci, zraňujúci a aj hlúpy návrh poslanci a poslankyne zahlasovali a posunuli ho do druhého čítania, znova som si chvíľu myslela, že si z nás robia srandu

A dnes v tom stále nemám jasno.

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, robíte si žarty zo žien v ťažkej životnej situácii? Sú vám na smiech ľudia, čo nevedia uživiť väčšiu rodinu? Smejete sa tým, čo si nemôžu dovoliť antikoncepciu, pretože ste zakázali hradiť ju zo zdravotného poistenia? Strieľate si zo žien, ktoré žijú v násilných vzťahoch? Z tých, ktoré prežili znásilnenie a majú pred sebou nesmierne náročné životné rozhodnutia?

Vytvorili ste si obraz nepriateľa menom džender a zahájili ste svätý boj. Lenže takýto nepriateľ neexistuje, a preto nemôže padnúť. Namiesto toho porážate iných – pred prezidentskými voľbami ľudí ohrozených rodovo podmieneným násilím, ženy žijúce v násilných vzťahoch a ich deti. Teraz dievčatá a ženy, ktoré stoja pred dôležitou a intímnou voľbou, o okolnostiach ktorej nič netušíte. Zastavte útoky na ľudské práva a ľudskú dôstojnosť žien, dievčat a všetkých, ktorých to môže ohroziť. Všetky tieto nezmyselné snahy len odpútavajú pozornosť od problémov, s ktorými sa naprieč Slovenskom dennodenne stretávame.

Len zopár príkladov na pripomenutie:

  • Každé piate dieťa na Slovensku žije na hranici chudoby.
  • Každý tretí rodič, čo vychováva deti samostatne, sa stretáva s materiálnymi problémami a sociálnym vylúčením. Vieme, že ide predovšetkým o ženy.
  • Chudobou sú ohrozené najmä rodiny, ktoré majú malé deti alebo viac detí.
  • Chudoba predstavuje pre ženy jednu z prekážok pri odchode z násilných vzťahov.
  • Pritom každá tretia žena na Slovensku zažila fyzické alebo sexuálne násilie.
  • Ľudské práva žien pri pôrodoch sú opakovane porušované, na ľudskú dôstojnosť sa neberie ohľad.
  • Každá desiata žena na Slovensku bola znásilnená alebo sexuálne napadnutá.
  • Za ostatných 9 rokov bolo na Slovensku zavraždených alebo zabitých 285 žien, z toho 61 svojimi manželmi alebo partnermi.

My nepotrebujeme vymyslené problémy, každý jeden deň každá jedna z nás prežíva tie skutočné.

Ďakujeme preto všetkým vám, čo nie ste ticho. Tak ako verím, že každý a každá z nás má neodňateľné ľudské práva, tak verím, že sa dokážeme ako verejnosť za práva svoje a práva iných, za dôstojný život všetkých postaviť, keď treba. A teraz veru treba.

 

Príhovor z pochodu Nebudeme ticho!, ktorý vo štvrtok 21. novembra 2019 v Bratislave organizovali Povstanie pokračuje, Možnosť voľby a ASPEKT.

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Žarty bokom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/11/2019. Získané 12/07/2024 - 05:19. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3150