Ďakujeme, že nie ste ticho

Príhovor z pochodu Nebudeme ticho!

Nebudeme ticho, lebo poslanci a poslankyne tento rok podali už šiesty návrh zákona, ktorý v prípade, že prejde, zhorší prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Najnovší návrh SNS sa napriek našim snahám už o pár dní dostane do druhého čítania v parlamente. Navrhovateľky chcú novelou zákona o zdravotnej starostlivosti nútiť lekárky a lekárov, aby ženám aj proti ich vôli ukazovali sonografické snímky či púšťali im odozvy tepu plodu alebo embrya. Ich cieľom je emocionálne vydierať ženy. Po silnej negatívnej odozve verejnosti navrhovateľky síce sľúbili, že pozmeňovacími návrhmi túto nebezpečnú povinnosť odstránia, avšak nemožno očakávať nič prijateľné.

Novelou zákona o reklame chcú zakázať takzvanú „reklamu na interrupcie“ a za porušenie tohto zákazu chcú objednávateľovi a šíriteľovi reklamy ukladať pokuty až do výšky 66 400 eur. V Nemecku platí podobná právna úprava z doby nacizmu. Zákaz sa vzťahuje aj to, keď lekári a lekárky, ktoré poskytujú interrupcie o nich verejne poskytujú informácie. Napríklad na svojich webových stránkach. Za porušenie tohto zákazu už bolo niekoľko nemeckých gynekologičiek sankcionovaných.

Nebudeme ticho, lebo ženy a ďalší ľudia, ktorých sa interrupcia týka, musia mať prístup k pravdivým a medicínsky správnym informáciám o interrupcii vrátane informácií o jej formách a podmienkach jej vykonania. Predkladaný zákon musíme odmietnuť.

Napriek tomu, že poslanci a poslankyne svoje návrhy už tradične odôvodňujú ochranou života, v skutočnosti sú iba ďalšou snahou o upevnenie kontroly nad životmi žien. Znamenali by upevnenie systémového násilia zo strany štátu. A ešte väčšmi by tak prispeli k individuálnym formám rodovo podmieneného násilia.

Lebo odopieranie sexuálnych a reprodukčných práv sa môže diať individuálne – teda zo strany partnerov, ktorí napríklad znemožňujú ženám užívať antikoncepciu, nútia ich podstupovať interrupcie alebo, naopak, vynosiť dieťa bez ohľadu na okolnosti a vôľu či zdravie žien.

Dievčatá a chlapci nemajú zabezpečenú komplexnú a objektívnu sexuálnu výchovu. Od roku 2011 nie je možné hradiť antikoncepciu zo zdravotného poistenia. Ženy, ktoré podstupujú interrupciu, sú nútené registrovať sa, platiť mnohé poplatky či čakať na interrupciu 48 hodín. Zo štúdií a verejných diskusií vieme aj o zlom zaobchádzaní, ponižovaní a násilí, ktoré ženy zažívajú v pôrodniciach, či o nepostačujúcej gynekologickej starostlivosti. A to je systémové obmedzovanie a porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv.

Mnohé strany, štátne či cirkevné inštitúcie k téme sexuálnych a reprodukčných práv pristupujú tak, ako keby šlo o hračku alebo nástroj politickej kampane. Opakovane ukazujú, že im nezáleží na životoch, ale na tom, aby podriadili naše telá a životy systému, ktorý si cení zisk a blahobyt pre hŕstku vyvolených viac ako ľudský život.

O téme reprodukčných a sexuálnych práv samozrejme treba hovoriť. A táto diskusia má byť emancipačná a musí chápať ženy ako kompetentné rozhodovať o svojich telách a životoch. Nebrať im slobodu o sebe rozhodovať a brať do úvahy ozajstné potreby ľudí.
Preto nebudeme ticho o tom, že materstvo a rodičovstvo ako také nemajú so sebou pre nikoho prinášať riziko chudoby. Nebudeme ticho o tom, že treba zlepšovať životné podmienky žien a rodín.

Nebudeme ticho o tom, že antikoncepcia nemá byť luxusom. Nebudeme ticho o potrebe kvalitnej sexuálnej výchovy či o potrebe poskytovať nezaujaté informácie o plánovanom rodičovstve. Nebudeme ticho ani o potrebe dôstojnej a rešpektujúcej tehotenskej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti.

Nebudeme ticho, lebo nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodoval niekto iný. Spoločným cieľom všetkých, čo tu sme, je znižovať počet interrupcií. To sa však deje a naďalej sa bude diať, ak sa sústredíme na zlepšovanie podmienok. Zákazmi a obmedzeniami sa stav naopak zhorší.

Rodičovstvo má byť dobrovoľným rozhodnutím ľudí, ktorých sa týka, a deti musia byť vnímané ako samostatné osobnosti s vlastnými potrebami a názormi. Preto hovoríme „nie“ tlaku politikov a političiek zvýšiť pôrodnosť preto, aby mal kto pracovať na dôchodky či aby mal kto udržiavať kapitalistickú myšlienku neudržateľného neobmedzeného rastu.

Nesúhlasíme s tým, že ľudia by mali svoje životy prispôsobovať vôli štátu. Preto nebudeme ticho o tom, že každý človek, čo má alebo chce mať deti, si zaslúži rešpekt a podporu vo svojom rozhodnutí a každý človek, čo sa rozhodne nemať deti, si rešpekt a podporu zaslúži tiež.

A hlavne nebudeme ticho, lebo odmietame rodovo podmienené násilie, teda násilie, ktoré postihuje predovšetkým ženy a dievčatá a rodovo nekonformných ľudí, ale ohrozuje aj mužov, najmä tých, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy o „tradičnej mužskosti“. A okliešťovanie reprodukčných práv násilím je.

Preto je potrebné, aby sme spolu aktívne vytvárali spoločnosť založenú okrem iných princípov rovnosti aj na princípoch rodovej rovnosti a podnikali všetky potrebné kroky na to, aby sme zabránili snahám väčšmi prehlbovať existujúce rodové, sociálne a triedne nerovnosti.

 

Príhovor z pochodu Nebudeme ticho!, ktorý vo štvrtok 21. novembra 2019 v Bratislave organizovali Povstanie pokračujeMožnosť voľby a ASPEKT.

 

Ako citovať tento článok:

red. Ďakujeme, že nie ste ticho In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/11/2019. Získané 23/05/2024 - 22:07. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3154