Medzinárodný deň žien s víziou spravodlivej spoločnosti

V uplynulých mesiacoch sme sa rôznymi spôsobmi usilovali zabrániť obmedzovaniu sexuálnych a reprodukčných práv žien. Obhajovali sme medzinárodný dohovor, ktorý Slovensko podpísalo pred deviatimi rokmi s cieľom riešiť problém násilia páchaného na ženách. Po voľbách sa veľa hovorí o tom, že dôjde k ohrozeniu ľudských práv a rodovej spravodlivosti. Uvažujeme, čo robiť a ako zachovať aspoň to, čo už tu je. Stále sa totiž ukazuje, že o uznanie a uplatňovanie ľudských práv sa treba pričiňovať znova a znova. 

1758

Preto na Medzinárodný deň žien kladieme dôraz na to, čo viac by sme chceli a potrebovali. Neustále si opakujeme a preformulovávame ciele feministického hnutia a obrazy spravodlivej spoločnosti. Na MDŽ vyberáme z knižného manifestu Feminizmus pre 99 percent autoriek Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya a Nancy Fraser (Verso, 2019):

Obdobie krízy býva „momentom politického prebudenia a príležitosťou pre sociálnu transformáciu. V časoch krízy rozhodujúce množstvo ľudí prestáva podporovať existujúcu moc. Odmietnu zaužívané spôsoby politiky, začnú hľadať nové idey, spôsoby organizovania a nové spojenectvá. Kľúčové otázky v takýchto chvíľach sú: Kto povedie proces spoločenskej zmeny, čie záujmy sa budú presadzovať a aký cieľ bude tento proces sledovať.“ (e-kniha, lok. 198)

„Neoliberalizmus pred našimi očami mení podobu rodového útlaku a vidíme, že ženy a rodovo nekonformní ľudia môžu uplatňovať práva, ktoré majú tak či tak len na papieri alebo ich nemajú ani formálne, jedine vtedy, keď pretvoríme základný sociálny systém, ktorý tieto práva vyprázdňuje. Legálna interrupcia sama osebe len málo pomáha chudobným ženám a tým ženám z pracujúcej triedy, ktoré nemajú prostriedky, aby si ju zaplatili, alebo nemajú prístup na kliniky, ktoré ju vykonávajú. Pre dosiahnutie reprodukčnej spravodlivosti je preto nevyhnutná bezplatná univerzálna zdravotná starostlivosť, ktorá sa nezameriava na tvorbu zisku, rovnako ako je dôležité ukončenie rasistických a eugenických praktík v zdravotníctve. Pre chudobné ženy a ženy z pracujúcej triedy aj rovnosť v odmeňovaní môže znamenať len rovnosť v biede, ak so sebou nebude niesť pracovné miesta s dobrými mzdami, rozsiahlymi a uplatniteľnými pracovnými právami a novú organizáciu bývania a starostlivosti. (...) Nakoniec, dosiahnutie rovnosti pred zákonom zostáva prázdnou frázou, ak nezahŕňa verejné služby, sociálne bývanie a finančnú podporu, ktoré by zabezpečili, aby ženy mohli odísť z násilných prostredí a vzťahov doma alebo na pracovisku. Týmito a ďalšími spôsobmi feminizmus pre 99 percent požaduje dôkladnú a rozsiahlu sociálnu zmenu.“ (e-kniha, lok. 157 – 162)

Knihu Feminizmus pre 99 percent (Feminism for 99 %) nájdete v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Medzinárodný deň žien s víziou spravodlivej spoločnosti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/03/2020. Získané 14/04/2024 - 13:19. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3213