Knižnica ASPEKTU v roku 2019

Správa o činnosti ASPEKTU

Knižnica ASPEKTU poskytovala verejnosti svoje služby od januára do júna a od septembra do decembra 2019 jedenkrát týždenne. Počas letných prázdnin sme vybavovali výpožičky individuálne a knižnicu sme pripravili na otvorenie v novom školskom roku.
 
Čo všetko sme v roku 2019 urobili:

  • obohatili sme knižnicu o 43 odborných, beletristických aj popularizačných titulov;
  • absenčne sme požičali 69 titulov a prezenčne veľa ďalších;
  • venovali sme sa 36 návštevníčkam a návštevníkom, ktorí si tituly požičali prezenčne a študovali v knižnici;
  • konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové práce;
  • na webovej stránke www.aspekt.sk sme upozorňovali na zaujímavé a tematicky aktuálne tituly v knižnici;
  • priebežne sme aktualizovali on-line knižničný katalóg, v ktorom sme doplnili asi 58 odkazov na verejne dostupné elektronické zdroje, predovšetkým tituly feministických a ľudskoprávnych organizácií zo Slovenska.

Z knižničných prírastkov za rok 2019 vyberáme:

SCOTT, Joan Wallach: In The Name of History. Budapest: Central European University Press 2020.

MILAM, Erika Lorraine: Zopár správnych chlapov. Bratislava: Hadart 2019.

DAVIS, Daná-Ain – CRAVEN, Christa: Feminist Ethnography: Thinking Through Methodologies, Challenges, and Possibilities. Lanham: Rowman & Littlefield 2016.

ARRUZZA, Cinzia – BHATTACHARYA, Tihti – FRASER, Nancy: Feminism for the 99%. A manifesto. New York: Verso 2019.

GHODSEE, Kristen: Why Women Have Better Sex Under Socialism, and Other Arguments for Economic Independence. London: Vintage 2018.

SEGAL, Lynne: Making Trouble. Life and politics. New York: Verso 2017.


Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2019 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/03/2020. Získané 18/07/2024 - 06:41. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3217