Stanislava Chrobáková Repar o knihe Bielym atramentom

Ako citovať tento článok:

red. Stanislava Chrobáková Repar o knihe Bielym atramentom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/05/2020. Získané 26/05/2022 - 05:21. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3233