Barbora Hrínová

1790

Barbora Hrínová (1984) je v súčasnosti odbornou asistentkou v Ateliéri scenáristickej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Ako trojnásobnej finalistke literárnej súťaže Poviedka jej vyšli texty v zborníkoch Poviedka 2008, Poviedka 2017, Poviedka 2018 a v cykle audiopoviedky.sk. Je tiež autorkou rozhlasových dokumentov pre RTVS a Český rozhlas Planétka 3730 Hurban, Vianočné šteniatko a Zväčšené srdce.

V oblasti televíznej scenáristiky spolupracovala na niekoľkých seriáloch a dokumentárnom cykle Prvá. Postdoktorandský výskum o novodobej gruzínskej kinematografii realizovala na Ilia State University v Tbilisi a vďaka Fulbrightovmu štipendiu pre výskum strávila päť mesiacov na univerzite v Kalifornii v USA. Je autorkou rozhlasového dokumentu Pani z Babylonu a spoluautorkou scenára pripravovaného filmu podľa poviedky Chémia.

 

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Barbora Hrínová In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/08/2020. Získané 17/07/2024 - 12:08. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3244