Hovoriť o bohu po feministicky? Diskusia o viere, moci a cirkvi

ASPEKT na multižánrovom festivale Artwife

„Hovorí boh cudzími jazykmi? Rozumie aj cudzincom? Alebo v malých sklenených kabínach sedia anjeli a prekladajú?“ pýta sa spisovateľka Aglaja Veteranyi v knihe Prečo sa dieťa varí v kaši (ASPEKT 2004). Z vyjadrení mnohých cirkevných predstaviteľov sa môže zdať, že boh dnes kadekomu a aj kadečomu nerozumie. Lenže v rôznych cirkvách existujú aj hlasy iné, chápavé a kritické. S evanjelickou farárkou Annou Polckovou a s Hanou Blažkovou z kresťansko-feministického ekumenického zoskupenia RFK budeme hovoriť o cirkvi ako o spoločenstve, o priestore pre vytváranie väzieb, ale zároveň ako o hierarchickej inštitúcii, ktorá disponuje politickou mocou. 

KEDY: štvrtok 12. augusta 2021, 18.30

KDE: kultúrne centrum Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

Budeme sa pýtať, prečo je pre kresťanstvo dôležitý feminizmus, či a ako možno hovoriť o problémoch vo vnútri cirkvi. Otvoríme otázku, ktorá stojí v priesečníku osobného a politického pre mnoho veriacich či premýšľajúcich o viere – ak vysokí cirkevní predstavitelia na Slovensku a v Česku prispievajú k normalizácii nenávisti, zakrývajú násilie a usilujú sa o zachovanie podriadeného postavenia žien v spoločnosti, ako a prečo byť súčasťou cirkevných štruktúr?

Moderuje Zuzana Maďarová zo vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT.

 

Diskusiu organizuje Diera do sveta v spolupráci s organizáciou ASPEKT. Podujatie je súčasťou feministického multižánrového festivalu ArtWife 2021 Vlastná izba.  

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

1794

Ako citovať tento článok:

red. Hovoriť o bohu po feministicky? Diskusia o viere, moci a cirkvi In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/08/2021. Získané 21/10/2021 - 04:22. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3257