Gratulujeme Alene Wagnerovej k 85. narodeninám

1842

Česko-nemecká spisovateľka, historička, prekladateľka a publicistka Alena Wagnerová oslavuje 18. mája 85. narodeniny. Gratulujeme a želáme do ďalších rokov všetko najlepšie.

Pripomeňte si s nami pri tejto príležitosti výnimočnú tvorbu Aleny Wagnerovej.

Online si môžete prečítať:

Alena Wagnerová: Nenapísaný život (vyšlo v časopise Aspekt 1/2003 - 2004)
Alena Wagnerová číta dva svoje fejtóny venované neviditeľnej práci žien v domácnosti (projekt Gender Studies Praha k MDŽ 2021).
 

V knižnici ASPEKTU nájdete:

Alena Wagnerová ako autorka a editorka

Odsunuté vzpomínky: Z vyprávění mých sudetoněmeckých generačních vrstevníků (Prostor 1993)

Dopisy Mileny Jesenské (Prostor 1998)

Milena Jesenská: "Alle meine Artikel sind Liebesbriefe": Biographie (Bollmann Verlag 1994)

V ohnisku nepokoje: Hermann Kafka a jeho rodina (Prostor 2003)

Die Frau im Sozialismus - Beispiel ČSSR (Hoffmann und Campe Verlag 1974)

1945 Waren sie kinder: Flucht und Vertreibung im Leben einer Generation (Kiepenheuer&Witsch 1990)

Tschechischer Nationalismus?: Kommentare und Berichte

Eine hommage an Thomas Bernhard

 

Alena Wagnerová ako autorka príspevkov

Rozhovory Aspektu z rokov 1993-1998 (ASPEKT 1998) vrátane rozhovoru s Alenou Wagnerovou.

Gender a demokracie: 1989 - 2009 (Gender Studies, o.p.s. 2009) s kapitolou Co přinesl a co nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti - aneb nejen jesle a traktoristky

Sborník překladů z evropské a americké feministické sociologie II (Sociologický ústav ČAV 1993) s kapitolou Emancipace ženy a industriální společnost

Politika s ženami či bez žen? (Nadace Gender Studies, 1996) s kapitolou Kvótování jako možnost zvýšení participace žen v politice

Nové čtení světa: Feminismus devadesátých let českýma očima (One Woman Press 1999) s kapitolou České ženy na cestě od reálného socialismu k reálnému kapitalismu

Růže mezi trním: Ženy v politickém životě (Zelený kruh 1996) s kapitolou Staré-li znáš, pro nové sílíš

Prager Frauen: Neun Lebensbilder (Fischer Verlag 2000)

Tötungsverfahren: Eine deutsch-deutsche Anthologie (Hempel Verlag 1990)

 

V časopise Aspekt nájdete

Socialismus propouští české ženy (úryvok) - Aspekt 1/1994

Venkovská lékařka - Aspekt 1/1995

Potíže s usednutím - Aspekt 2/1996

Nedeľné raňajky - Aspekt 2/1996

Erica Pedretti: Nechte být, paní Smrti (recenzia na knihu) - Aspekt 3/1997

Za Libuší Moníkovou - Aspekt 1/1998

Generálna pauza - Aspekt 2/2001

Nenapísaný život - Aspekt 1/2003 - 2004

 

Ako citovať tento článok:

red. Gratulujeme Alene Wagnerovej k 85. narodeninám In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/05/2021. Získané 26/02/2024 - 01:07. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3310