Čo vieme o porušovaní reprodukčných a sexuálnych práv počas pandémie

Rešerš odborných štúdií a výskumu

Už na začiatku prvej vlny pandémie poukazovali feministické a ženské organizácie, aktivistky aj akademičky na to, že opatrenia, ktoré majú brániť šíreniu koronavírusu, môžu mať negatívny vplyv na dodržiavanie reprodukčných a sexuálnych práv a na dostupnosť starostlivosti v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia dievčat a žien.

V apríli 2020 vydala Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF) v spolupráci s Fórom Európskeho parlamentu pre sexuálne a reprodukčné práva (EPF) správu, ktorá vychádza z dvoch prieskumov o dostupnosti služieb reprodukčného a sexuálneho zdravia. Podľa tejto správy sa v dôsledku protipandemickej situácie obmedzil prístup dievčat a žien k základnej zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti. Problematický bol prístup k bezpečným interrupciám, spoľahlivej antikoncepcii, testovaniu na HIV a iné sexuálne prenosné choroby či k dôstojnej predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti. Najviac zasiahnuté boli najmenej privilegované skupiny dievčat a žien, ktorých sexuálne a reprodukčné práva neboli napĺňané ani pred pandémiou.

Pandemická kríza trvá už druhý rok. Ako sa počas nej darí zachovávať prístup dievčat a žien k reprodukčným právam? Prečo je sexuálne a reprodukčné zdravie otázkou ľudských práv? V akých rôznych oblastiach je potrebné dbať na špecifickú pozíciu dievčat a žien, predovšetkým tých, ktoré čelia viacnásobnému znevýhodneniu? A čo všetko dnes vieme o dostupnosti služieb v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia počas pandémie COVID-19?

Pripravili sme pre vás rešerš zahraničného výskumu a odborných štúdií k problematike reprodukčných a sexuálnych práv počas pandémie COVID-19. Nájdete v nej zdroje, ktoré sa týkajú dôsledkov aj možností účinného nastavenia politík v týchto oblastiach:

  • reprodukčné a sexuálne práva počas pandémie všeobecne
  • reprodukčné a sexuálne práva LGBTQI ľudí
  • dostupnosť interrupcií
  • dostupnosť antikoncepcie
  • predpôrodná a pôrodná starostlivosť
  • liečba neplodnosti

Rešeršované zdroje sú dostupné v knižnici ASPEKTU v elektronickej podobe. 

 

Reprodukčné a sexuálne práva počas pandémie všeobecne

 

Abou-Taleb, H., Mohamed, N., Gholbzouri, K., Scolaro, E., Ezzeddine, I., Alouini, S., Hagrass, H., Morshed, M., & Datta, N. (2021). The role of parliamentarians in promoting self-care interventions for sexual and reproductive health and rights: Applying COVID-19 lens in the Eastern Mediterranean region. Health Research Policy and Systems, 19(1), 45. https://doi.org/10.1186/s12961-021-00689-y

 

Ahonsi, B. (2020). A Research Agenda on the Sexual and Reproductive Health Dimensions of the COVID-19 Pandemic in Africa. African Journal of Reproductive Health, 24(1), 22–25. https://doi.org/10.29063/ajrh2020/v24i1.3

 

Amnesty International. (2020). Americas: Guidelines for protecting the rights of women and girls during the COVID-19 pandemic. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/2141/2020/en/

 

Amon, J. J., & Wurth, M. (2020). A Virtual Roundtable on COVID-19 and Human Rights with Human Rights Watch Researchers. Health and Human Rights, 22(1), 399-414.

 

Brandão, E. R., & Cabral, C. da S. (2021). Reproductive justice and gender: Theoretical and political challenges in Brazil amplified by the Covid-19 pandemic. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, 25. https://doi.org/10.1590/interface.200762

 

Briozzo, L., Nozar, F., Fiol, V., Ben, S., Greif, D., Stapf, C., Citrin, E., & Gallino, V. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on the quality of sexual and reproductive health services. Rev. méd. Urug, 436-444.

 

Clark, H., & Gruending, A. (2020). Invest in health and uphold rights to “build back better” after COVID-19. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(2), 1781583. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1781583

 

Cousins, S. (2020). COVID-19 has “devastating” effect on women and girls. The Lancet, 396(10247), 301-302. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31679-2

 

Dawson, A., Ekeroma, A., Rokoduru, A., Wilson, D., Tran, N. T., & Bateson, D. (2021). The COVID-19 Pandemic and Sexual and Reproductive Health and Rights in the Pacific. Asia Pacific Journal of Public Health, 33(6-7), 777-779. https://doi.org/10.1177/1010539521998854

 

Endler, M., Al-Haidari, T., Benedetto, C., Chowdhury, S., Christilaw, J., El Kak, F., Galimberti, D., Garcia-Moreno, C., Gutierrez, M., Ibrahim, S., Kumari, S., McNicholas, C., Mostajo Flores, D., Muganda, J., Ramirez-Negrin, A., Senanayake, H., Sohail, R., Temmerman, M., & Gemzell-Danielsson, K. (2021). How the coronavirus disease 2019 pandemic is impacting sexual and reproductive health and rights and response: Results from a global survey of providers, researchers, and policy-makers. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100(4), 571-578. https://doi.org/10.1111/aogs.14043

 

Govender, D., Naidoo, S., & Taylor, M. (2020). Don’t Let Sexual and Reproductive Health Become Collateral Damage in the Face of the COVID-19 Pandemic: A Public Health Perspective. African Journal of Reproductive Health, 24(2), 56-63.

 

Hall, K. S., Samari, G., Garbers, S., Casey, S. E., Diallo, D. D., Orcutt, M., Moresky, R. T., Martinez, M. E., & McGovern, T. (2020). Centring sexual and reproductive health and justice in the global COVID-19 response. The Lancet, 395(10231), 1175-1177. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30801-1

 

Hussein, J. (2020). COVID-19: What implications for sexual and reproductive health and rights globally? Sexual and Reproductive Health Matters, 28(1), 1746065. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1746065

 

Chattu, V. K., Lopes, C. A., Javed, S., & Yaya, S. (2021). Fulfilling the promise of digital health interventions (DHI) to promote women’s sexual, reproductive and mental health in the aftermath of COVID-19. Reproductive Health, 18(1), 112. https://doi.org/10.1186/s12978-021-01168-x

 

Ilesanmi, O., Otolorin, D., Afolabi, A., & Adebayo, A. (2021). The effect of COVID-19 on the sexual and reproductive health of women. Public Health in Practice (Oxford, England), 2, 100066. https://doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100066

 

IPPF. (2021, september 8). IMAP Statement—Reproductive Health in a Time of COVID-19. The International Planned Parenthood Federation. https://fp2030.org/resources/imap-statement-reproductive-health-time-covid-19

 

Jacobson, L., Regan, A., Heidari, S., & Onyango, M. A. (2020). Transactional sex in the wake of COVID-19: Sexual and reproductive health and rights of the forcibly displaced. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(1), 1822493. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1822493

 

Lindberg, L. D., Vande Vusse, A., Mueller, J., & Kirstein, M. (2020b). Early Impacts of the COVID-19 Pandemic: Findings from the 2020 Guttmacher Survey of Reproductive Health Experiences. https://doi.org/10.1363/2020.31482

 

Lynch, I., & Teagle, A. (2020). The COVID-19 impact on sexual- and reproductive-health rights and gender based violence. http://www.hsrc.ac.za/en/review/hsrc-review-covid19-april-2020/covid19-impact-on-gender-violence

 

Mambo, S., Sikakulya, F., Ssebuufu, R., Mulumba, Y., Wasswa, H., Thompson, K., Rusatira, J., Bhondoekhan, F., Kamyuka, L., Surat Olabisi, A., Kirimuhuzya, C., Nakawesi, J., & Kyamanywa, P. (2020). Factors that influenced access and utilisation of sexual and reproductive health services among Ugandan youths during the COVID-19 pandemic lockdown: An online cross-sectional survey. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-48529/v4

 

McLean, M., & Abuelaish, I. (2020). Access to reproductive health care services in countries of conflict: The double impact of conflict and COVID-19. Medicine, Conflict and Survival, 36(4), 283-291. https://doi.org/10.1080/13623699.2020.1832724

 

Michielsen, K., Larrson, E. C., Kågesten, A., Erausquin, J. T., Griffin, S., Velde, S. V. de, & Tucker, J. D. (2021). International Sexual Health And REproductive health (I-SHARE) survey during COVID-19: Study protocol for online national surveys and global comparative analyses. Sexually Transmitted Infections, 97(2), 88-92. https://doi.org/10.1136/sextrans-2020-054664

 

Mmeje, O. O., Coleman, J. S., & Chang, T. (2020). Unintended Consequences of the COVID-19 Pandemic on the Sexual and Reproductive Health of Youth. Journal of Adolescent Health, 67(3), 326-327. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.06.019

 

Nagpal, D. (2020). Gendering the impact of COVID-19: Sexual and Reproductive Justice in South Asia. International Women’s Initiative. https://static1.squarespace.com/static/552fe729e4b0c33e91169c8e/t/5ef9d2be92723c751507ff53/1593430753722/Global-Policy-Review--New-Developments--VAW-during-COVID19

 

Onyi-Ogelle, O. H., & Onuoha, A. D. (2021). LEGAL AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF WOMEN’S SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND CLINICAL LEGAL EDUCATION, 2(0). https://www.nigerianjournalsonline.com/index.php/IJOLACLE/article/view/1718

 

Ott, M. A., Bernard, C., Wilkinson, T. A., & Edmonds, B. T. (2020). Clinician Perspectives on Ethics and COVID‐19: Minding the Gap in Sexual and Reproductive Health. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, https://doi.org/10.1363/psrh.12156

 

Plaza, L. (2020). PET-REL – Sexual politics amidst the COVID-19 pandemic. Universidade de Brasília. http://petrel.unb.br/destaques/102-sexual-politics-amidst-the-covid-19-pandemic

 

Senderowicz, L., & Higgins, J. (2020). Reproductive Autonomy Is Nonnegotiable, even in the Time of COVID-19. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 46, 147-151. https://doi.org/10.1363/intsexrephea.46.2020.0147

 

Shah, N., Musharraf, M., Khan, F., & Shah, N. (2021). Exploring Reproductive Health Impact of COVID 19 Pandemic: In Depth Interviews with Key Stakeholders in Pakistan. Pakistan Journal of Medical Sciences, 37(4), Article 4. https://doi.org/10.12669/pjms.37.4.3877

 

Tolu, L. B., Feyissa, G. T., & Jeldu, W. G. (2021). Guidelines and best practice recommendations on reproductive health services provision amid COVID-19 pandemic: Scoping review. BMC Public Health, 21(1), 276. https://doi.org/10.1186/s12889-021-10346-2

 

Uche, N., & Adeuti, B. R. (2021). Examining the Reproductive Rights in the Wake of COVID-19 Pandemic in Nigeria. Indonesian Journal of Law and Society, 2(1), 29-58. https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.22191

 

UNFPA. (2020, apríl 27). Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage. https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital

 

UNFPA. (2021, apríl 21). Studies show severe toll of COVID-19 on sexual and reproductive health, rights around the world. https://www.unfpa.org/news/studies-show-severe-toll-covid-19-sexual-and-reproductive-health-rights-around-world

 

Viveiros, N., & Bonomi, A. E. (2020). Novel Coronavirus (COVID-19): Violence, Reproductive Rights and Related Health Risks for Women, Opportunities for Practice Innovation. Journal of Family Violence, 1-5. https://doi.org/10.1007/s10896-020-00169-x

 

Reprodukčné a sexuálne práva LGBTQI ľudí

 

Batz, F., Becker, J., Mahner, S., Thaler, C. J., & Rogenhofer, N. (2021). Sexual and Reproductive Health in Transgender and Non-binary Gender Individuals during the COVID-19 Pandemic in Germany. Geburtshilfe und Frauenheilkunde81(6), 1. https://doi.org/10.1055/s-0041-1730467

 

Bhalla, R., & Agarwal, S. (2021). Life in a pandemic: Intersectional approach exploring experiences of LGBTQ during COVID-19. International Journal of Spa and Wellness, 4(1), 53-68. https://doi.org/10.1080/24721735.2021.1880204

 

Ferraz, D., Dourado, I., Zucchi, E. M., Mabire, X., Magno, L., Grangeiro, A. D., Couto, M. T., Ferguson, L., Westin, M., Santos, L. A. dos, & Préau, M. (2021). Effects of the COVID-19 pandemic on the sexual and mental health of adolescent and adult men who have sex with men and transgender women participating in two PrEP cohort studies in Brazil: COBra study protocol. BMJ Open, 11(4), e045258. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-045258

 

Gava, G., Seracchioli, R., & Meriggiola, M. C. (2020). Telemedicine for endocrinological care of transgender subjects during COVID-19 pandemic. Evidence-Based Mental Health, 23(4), e1-e1. https://doi.org/10.1136/ebmental-2020-300201

 

Hernández, L. H., & Upton, S. D. L. S. (2020). Transgender Migrant Rights, Reproductive Justice, and the Mexico–US Border in the Time of COVID-19. QED: A Journal in GLBTQ Worldmaking, 7(3), 142-150. https://doi.org/10.14321/qed.7.3.0142

 

Chatterjee, S., Biswas, P., & Guria, R. T. (2020). LGBTQ care at the time of COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome, 14(6), 1757-1758. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.09.001

 

Lock, L., Anderson, B., & Hill, B. J. (2021). Transgender Care and the COVID-19 Pandemic: Exploring the Initiation and Continuation of Transgender Care In-Person and Through Telehealth. Transgender Health, trgh.2020.0161. https://doi.org/10.1089/trgh.2020.0161

 

Ng, H., Zimmerman, L., Ferguson, B., Dimmock, E., Harlan, R., Hekman, J., & Obeid, H. (2021). Delivering Holistic Transgender and Nonbinary Care in the Age of Telemedicine and COVID-19: Reflections and Implications for Best Practices. Primary Care: Clinics in Office Practice, 48(2), 213-226. https://doi.org/10.1016/j.pop.2021.02.008

 

Pandya, A., & Redcay, A. (2021). Impact of COVID-19 on Transgender Women and Hijra: Insights from Gujarat, India. Journal of Human Rights and Social Work. https://doi.org/10.1007/s41134-021-00184-y

 

Radusky, P. D., Cardozo, N., Duarte, M., Fabian, S., Frontini, E., Sued, O., & Aristegui, I. (2021). Mental health, substance use, experiences of violence, and access to health care among transgender and non-binary people during the COVID-19 lockdown in Argentina. International Journal of Transgender Health, 0(0), 1-14. https://doi.org/10.1080/26895269.2021.1943593

 

The Right of Everyone to Sexual and Reproductive Health: Challenges and Opportunities During Covid-19. (2021, jún 10). Human Rights Watchhttps://www.hrw.org/news/2021/06/10/right-everyone-sexual-and-reproductive-health-challenges-and-opportunities-during

 

Dostupnosť interrupcií

 

Adelekan, T., Mihretu, B., Mapanga, W., Nqeketo, S., Chauke, L., Dwane, Z., & Baldwin-Ragaven, L. (2020). Early Effects of the COVID-19 Pandemic on Family Planning Utilisation and Termination of Pregnancy Services in Gauteng, South Africa: March-April 2020. Wits Journal of Clinical Medicine, 2, 91. https://doi.org/10.18772/26180197.2020.v2n2a7

 

Ahmed, A. (2020). How the COVID-19 response is altering the legal and regulatory landscape on abortion. Journal of Law and the Biosciences, 7(1). https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa012

 

Aiken, A. R. A., Starling, J. E., Gomperts, R., Scott, J. G., & Aiken, C. E. (2021). Demand for self-managed online telemedicine abortion in eight European countries during the COVID-19 pandemic: A regression discontinuity analysis. BMJ Sexual & Reproductive Health, 47(4), 238-245. https://doi.org/10.1136/bmjsrh-2020-200880

 

Andersen, M., Bryan, S., & Slusky, D. (2020). COVID-19 Surgical Abortion Restriction Did Not Reduce Visits to Abortion Clinics (Working Paper no. 28058; Working Paper Series). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w28058

 

Baker, C. (2020). Abortion Regulation in the Age of COVID-19. The Regulatory Review. https://scholarworks.smith.edu/swg_facpubs/27

 

Campbell, E., Ndolo, P., Kivuti, L., Mwai, K., Bloomer, F. K., Chiluba, B., & Lukama, R. (2021). Global Policy Review of Abortion in the time of the Covid-19 Pandemic: Radical Abortion Care in a Pandemic Briefing Report 1, April 2021.

 

Caruana-Finkel, L. (2020). Abortion in the time of COVID-19: Perspectives from Malta. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(1), 1780679. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1780679

 

Co, D. (2020). Abortion Access and COVID-19: “Essential” or “Non-essential” Procedure? [Preprint]. Preprints. https://doi.org/10.22541/au.159249626.66882930

 

Gross, M. S., Harrington, B. J., Sufrin, C. B., & Faden, R. R. (2020). Rethinking “Elective” Procedures for Women’s Reproduction during Covid-19. Hastings Center Report, 50(3), 40-43. https://doi.org/10.1002/hast.1130

 

Chabot, F. (2021). Access to Abortion for Undocumented Persons during the COVID-19 Pandemic. The Statelessness and Citizenship Review, 3(1), 142-147.

 

Chandrasekaran, S., Diamond-Smith, N., Srinivasan, K., & Dalvie, S. (2020). Preparing for an Increased Need for Abortion Access in India during and after COVID-19: Challenges and Strategies. Studies in Family Planning, 51(4), 377–383. https://doi.org/10.1111/sifp.12139

 

Nandagiri, R., Coast, E., & Strong, J. (2020). COVID-19 and Abortion: Making Structural Violence Visible. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 46(Supplement 1), 83-89. https://doi.org/10.1363/46e1320

 

Ott, M. A., & Bernard, C. (2020). Preserving the Reproductive Rights of Girls and Women in the Era of COVID-19: The Need for a Least Restrictive Solution. The American Journal of Bioethics, 20(7), 120122. https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1779865

 

Romanis, E. C., & Parsons, J. A. (2020). Legal and policy responses to the delivery of abortion care during COVID-19. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 151(3), 479-486. https://doi.org/10.1002/ijgo.13377

 

Romanis, E. C., Parsons, J. A., & Hodson, N. (2020). COVID-19 and reproductive justice in Great Britain and the United States: Ensuring access to abortion care during a global pandemic. Journal of Law and the Biosciences, 7(1). https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa027

 

Sifris, R., & Penovic, T. (2021). Barriers to abortion access in Australia before and during the COVID-19 pandemic. Women’s Studies International Forum, 86, 102470. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102470

 

Silva, F. V. da, & Souza, K. V. de. (2020). The unacceptable tragedy of maternal mortality associated with COVID-19: (Re)politicization of women’s health and rights and the position of Brazilian nursing. Revista Brasileira de Enfermagem, 73. https://doi.org/10.1590/0034-7167.202073supl04

 

Skuster, P., Khanal, R. C., & Nyamato, E. (2020). Relics of imperialism: US foreign policy on abortion in the COVID era. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(3), 75-78. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1824319

 

Spillane, A., Taylor, M., Henchion, C., Venables, R., & Conlon, C. (2021). Early abortion care during the COVID-19 public health emergency in Ireland: Implications for law, policy, and service delivery. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 154(2), 379–384. https://doi.org/10.1002/ijgo.13720

 

Todd-Gher, J., & Shah, P. K. (2020). Abortion in the context of COVID-19: A human rights imperative. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(1), 1758394. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1758394

 

Wolfe, T., & van der Meulen Rodgers, Y. (2021). Abortion During the COVID-19 Pandemic: Racial Disparities and Barriers to Care in the USA. Sexuality Research and Social Policy. https://doi.org/10.1007/s13178-021-00569-8

 

Dostupnosť antikoncepcie

 

Barbieri, M. M., Herculano, T. B., Dantas Silva, A., Bahamondes, L., Juliato, C. R. T., & Surita, F. G. (2021). Acceptability of ENG-releasing subdermal implants among postpartum Brazilian young women during the COVID-19 pandemic. International Journal of Gynaecology and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 154(1), 106-112. https://doi.org/10.1002/ijgo.13663

 

Bellizzi, S., Pichierri, G., Napodano, C. M. P., Picchi, S., Fiorletta, S., Panunzi, M. G., Rubattu, E., Nivoli, A., Lorettu, L., Amadori, A., Padrini, S., & Ronzoni, A. R. (n.d.). Access to modern methods of contraception in Italy: Will the COVID-19 pandemic be aggravating the issue? Journal of Global Health, 10(2), 020320. https://doi.org/10.7189/jogh.10.020320

 

Dasgupta, A., Kantorová, V., & Ueffing, P. (2020). The impact of the COVID-19 crisis on meeting needs for family planning: A global scenario by contraceptive methods used. Gates Open Research, 4, 102. https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13148.2

 

Ferreira-Filho, E. S., de Melo, N. R., Sorpreso, I. C. E., Bahamondes, L., Simões, R. D. S., Soares-Júnior, J. M., & Baracat, E. C. (2020). Contraception and reproductive planning during the COVID-19 pandemic. Expert Review of Clinical Pharmacology, 13(6), 615-622. https://doi.org/10.1080/17512433.2020.1782738

 

IPPF. (2020, apríl 15). Contraception and COVID-19: Disrupted supply and access. International Planned Parenthood Federation. https://www.ippf.org/blogs/contraception-and-covid-19-disrupted-supply-and-access

 

Lewis, R., Blake, C., Shimonovich, M., Coia, N., Duffy, J., Kerr, Y., Wilson, J., Graham, C. A., & Mitchell, K. R. (2021). Disrupted prevention: Condom and contraception access and use among young adults during the initial months of the COVID-19 pandemic. An online survey. BMJ Sexual & Reproductive Health, 47(4), 269–276. https://doi.org/10.1136/bmjsrh-2020-200975

 

Lindberg, L. D., VandeVusse, A., Mueller, J., & Kirstein, M. (2020a). Early Impacts of the COVID-19 Pandemic: Findings from the 2020 Guttmacher Survey of Reproductive Health Experiences. https://doi.org/10.1363/2020.31482

 

Makins, A., Arulkumaran, S., & Committee, F. C. and F. P. (2020). The negative impact of COVID-19 on contraception and sexual and reproductive health: Could immediate postpartum LARCs be the solution? Int J Gynaecol Obstet, 150(2), 141-143.

 

Predpôrodná a pôrodná starostlivosť

 

Benaglia, B., & Canzini, D. (2021). “They Would Have Stopped Births, if They Only Could have”: Short-and Long-Term Impacts of the COVID-19 Pandemic – a Case Study From Bologna, Italy. Frontiers in Sociology, 6, 614271. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.614271

 

Dahlen, H. G., Kumar-Hazard, B., & Chiarella, M. (2020). How COVID-19 Highlights an Ongoing Pandemic of Neglect and Oppression When It Comes to Women’s Reproductive Rights. Journal of Law and Medicine, 27(4), 812-828.

 

Hutchinson-Colas, J., & Sachdev, D. (2021). COVID-19 and pregnancy care for incarcerated women. Case Reports in Women’s Health, 30, e00296. https://doi.org/10.1016/j.crwh.2021.e00296

 

Kotlar, B., Gerson, E., Petrillo, S., Langer, A., & Tiemeier, H. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on maternal and perinatal health: A scoping review. Reproductive Health, 18(1), 10. https://doi.org/10.1186/s12978-021-01070-6

 

MAQ | COVID-19 Containment Measures, Perinatal Experiences, and the Fight for Childbirth Rights in Portugal. (n.d.). Cit 27. november 2021, z https://medanthroquarterly.org/rapid-response/2020/08/covid-19-containment-measures-perinatal-experiences-and-the-fight-for/

 

Niles, P. M., Asiodu, I. V., Crear-Perry, J., Julian, Z., Lyndon, A., McLemore, M. R., Planey, A. M., Scott, K. A., & Vedam, S. (2020). Reflecting on Equity in Perinatal Care During a Pandemic. Health Equity, 4(1), 330-333. https://doi.org/10.1089/heq.2020.0022

 

Paes, L. B. de O., Salim, N. R., Stofel, N. S., & Fabbro, M. R. C. (2021). Women and COVID-19: Reflections for a sexual and reproductive rights-based obstetric care. Revista Brasileira de Enfermagem, 74. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1164

 

Tomori, C., Gribble, K., Palmquist, A. E. L., Ververs, M.-T., & Gross, M. S. (2020). When separation is not the answer: Breastfeeding mothers and infants affected by COVID-19. Maternal & Child Nutrition, 16(4), e13033. https://doi.org/10.1111/mcn.13033

 

Vora, K. S., Saiyed, S., & Natesan, S. (2020). Impact of COVID-19 on family planning services in India. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(1), 1785378. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1785378

 

Liečba neplodnosti

 

Adiga, S. K., Tholeti, P., Uppangala, S., Kalthur, G., Gualtieri, R., & Talevi, R. (2020). Fertility preservation during the COVID-19 pandemic: Mitigating the viral contamination risk to reproductive cells in cryostorage. Reproductive BioMedicine Online, 41(6), 991-997. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.09.013

 

Affun-Adegbulu, C., Sarkar, N. D. P., Abejirinde, I.-O. O., Van Belle, S., & Adegbulu, O. (2020). Health systems recovery from COVID-19: A window of opportunity for (in)fertility care. Sexual and Reproductive Health Matters, 28(1), 1790090. https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1790090

 

Alteri, A., Pisaturo, V., Somigliana, E., & Viganò, P. (2020). Cryopreservation in reproductive medicine during the COVID-19 pandemic: Rethinking policies and European safety regulations. Human Reproduction, 35(12), 2650-2657. https://doi.org/10.1093/humrep/deaa210

 

Hamidi, F., Babapour, F., & Hamzehgardeshi, Z. (2020). Infertility Distress Management in Couples Treated with Assisted Reproductive Techniques (ART) in COVID-19 Pandemic. Journal of Reproduction & Infertility, 21(4), 312-313. https://doi.org/10.18502/jri.v21i4.4337

 

Kwak-Kim, J., Ota, K., Sung, N., Huang, C., Alsubki, L., Lee, S., Han, J. W., Han, A., Yang, X., Saab, W., Derbala, Y., Wang, W.-J., He, Q., Liao, A., Takahashi, T., Cavalcante, M. B., Barini, R., Bao, S., Fukui, A., … Coulam, C. (2020). COVID-19 and immunomodulation treatment for women with reproductive failures. Journal of Reproductive Immunology, 141, 103168. https://doi.org/10.1016/j.jri.2020.103168

 

Tippett, A. (2021). Life on pause: An analysis of UK fertility patients’ coping mechanisms after the cancellation of fertility treatment due to COVID-19. Journal of Health Psychology, 1359105321999711. https://doi.org/10.1177/1359105321999711

 

Trinchant, R. M., Cruz, M., Marqueta, J., & Requena, A. (2020). Infertility and reproductive rights after the COVID-19 pandemic. Reproductive BioMedicine Online, 41(2), 151-153. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.05.007

 

Ako citovať tento článok:

red. Čo vieme o porušovaní reprodukčných a sexuálnych práv počas pandémie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/12/2021. Získané 14/06/2024 - 01:09. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3385