Konať proti násiliu na deťoch

Spoločné vydanie Pro Familia a Aspekt

Násilie páchané na deťoch a mládeži už aj u nás prestáva byť tabuizovanou témou. Na to, aby sme sa od spravodlivého rozhorčenia alebo bulvárnych senzácií dostali ku konštruktívnemu riešeniu tohto veľmi komplexného spoločenského problému, treba predovšetkým zvýšiť celkovú informovanosť verejnosti o tejto problematike.
Publikácia Konať proti násiliu na deťoch poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie. Niektoré kapitoly oslovujú priamo deti a mládež a pomáhajú zvyšovať ich spôsobilosť chrániť sa pred násilím.
Praktická forma publikácie Konať proti násiliu umožňuje voľne pracovať s jednotlivými témami. Adresár zariadení a inštitúcií poskytujúcich pomoc deťom a mládeži postihnutej násilím pomôže získať ďalšie informácie, rady aj pomoc.

Knihu si môžete požičať v knižnici ASPEKTU.

ISBN 80-967964-1-0 (1999)