Rodovo podmienené násilie počas pandémie COVID-19

Rešerš dostupných zdrojov

Ako a prečo vzrástla miera rodovo podmieneného násilia počas pandémie COVID-19? Ktoré opatrenia a politiky môžu pomôcť ženám zažívajúcim násilie v tomto období? Ako reagovali krajiny Európskej únie a aké opatrenia zaviedla Slovenská republika? Čo sa písalo o náraste násilia páchaného na ženách v médiách na Slovensku? Pripravili sme pre vás rešerš zahraničných aj domácich štúdií, ako aj prehľad primárnych dokumentov zo Slovenska – vyjadrení štátnych inštitúcií a mediálnych výstupov na tému rodovo podmieneného násilia počas pandémie.

 

Čo v rešerši nájdete?

  • Medzinárodné porovnania: údaje a politiky
  • Údaje o rodovo podmienenom násilí na Slovensku počas pandémie COVID-19
  • Výber z reakcií štátnych inštitúcií k problematike rodovo podmieneného násilia počas pandémie na Slovensku
  • Výber z mediálneho pokrytia témy rodovo podmieneného násilia počas pandémie na Slovensku

 

Medzinárodné porovnania: údaje a politiky

European Institute for Gender Equality. (2020). Covid-19 and gender-based violence: Has the pandemic taught us anything? Dostupné na: https://eige.europa.eu/news/covid-19-and-gender-based-violence-has-pandemic-taught-us-anything

European Institute for Gender Equality. (2020). Covid-19 wave of violence against women shows EU countries still lack proper safeguards. Dostupné na: https://eige.europa.eu/news/covid-19-wave-violence-against-women-shows-eu-countries-still-lack-proper-safeguards

European Institute for Gender Equality. (2021). Covid-19 derails gender equality gains. Dostupné na: https://eige.europa.eu/news/covid-19-derails-gender-equality-gains

European Institute for Gender Equality. (2021). Gender-based violence. Dostupné na: https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-based-violence

European Institute for Gender Equality. (2021). Gender-based violence costs the EU €366 billion a year. Dostupné na: https://eige.europa.eu/news/gender-based-violence-costs-eu-eu366-billion-year

European Institute for Gender Equality, (2021). The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women in the EU. Dostupné na: https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violence-against-women-eu

European Institute for Gender Equality. (2021). Violence against women and Covid-19: How do we tackle two pandemics at once?.  Dostupné na: https://eige.europa.eu/events/event/19009

Kanbur, N. (2021). Istanbul Convention: Commitment to preventing gender-based violence. Journal of Adolescent Health69(2), 354–355. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.05.009

 

Údaje o rodovo podmienenom násilí na Slovensku počas pandémie COVID-19

Amnesty International Slovensko. (2021, 8. marec). Práva žien sú na Slovensku systematicky porušované, upozorňuje Amnesty Slovensko na Medzinárodný deň žien. Amnesty.sk. Dostupné na: https://www.amnesty.sk/prava-zien-su-na-slovensku-systematicky-porusovane-upozornuje-amnesty-slovensko-na-medzinarodny-den-zien/

Brunovská, E. (2021). Rodovo podmienené násilie v čase pandémie na Slovensku. ASPEKTin – feministický webzin. Dostupné na: http://www.aspekt.sk/content/aspektin/rodovo-podmienene-nasilie-v-case-pandemie-na-slovensku

Inštitút pre výskum práce a rodiny. (2020). Násilie na ženách a v rodinách verejnosť nahlasovala viac v období pandémie koronavírusu. ivpr.gov.sk. Dostupné na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/07/TS_NLZ_jul_2020.pdf

Koordinačno-metodické centrum. (2020). Dáta potvrdili, že násilie na ženách počas koronakrízy výrazne stúplo. zastavmenasilie.gov.sk. Dostupné na: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/news/data-potvrdili-ze-nasilie-na-zenach-pocas-koronakrizy-vyrazne-stuplo/

Očenášová, Z. (2021). (rep.). Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách. Inštitút pre výskum práce a rodiny. Dostupné na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/vplyv_protipandem_opatreni_na_nasilie_na_zenach_ocenasova_2021.pdf

Slovenská akadémia vied. (n.d.). Dôsledky koronakrízy na ženy a rodovú rovnosť. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Dostupné na: https://uesa.sav.sk/?q=sk%2Fdosledky-koronakrizy-na-zeny-rodovu-rovnost

 

Výber z reakcií štátnych inštitúcií k problematike rodovo podmieneného násilia počas pandémie na Slovensku

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie. (2021, 4. február). S násilníkom za pätami v čase pandémie. Denník N. Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/2255959/s-nasilnikom-za-patami-v-case-pandemie/

Koronavírus a Slovensko. (n.d.). Pomoc obetiam domáceho násilia. korona.gov.sk. Dostupné na: https://korona.gov.sk/pomoc-obetiam-domaceho-nasilia/

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. (n.d.). Vicepremiérka Remišová: Pandémia zvýraznila problém domáceho násilia, na pomoc obetiam dávame 3,33 milióna eur. mirri.gov.sk. Dostupné na: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-pandemia-zvyraznila-problem-domaceho-nasilia-na-pomoc-obetiam-davame-333-miliona-eur/index.html

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. (n.d.). Rezort práce hovorí STOP násiliu na ženách. employment.gov.sk. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/rezort-prace-hovori-stop-nasiliu-zenach.html

Ministerstvo vnútra SR. (2020). (rep.). Domáce násilie (nielen) v čase pandémie. minv.sk. Dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/np_covid/komunikacne_materialy/krizove_situacie/13.%20ZDR%20Domace%20nasilie.pdf

Národný inšpektorát práce. (n.d.). Naliehavá potreba úsilia o zastavenie pandémie násilia páchaného na ženách. ip.gov.sk. Dostupné na: https://www.ip.gov.sk/naliehava-potreba-usilia-o-zastavenie-pandemie-nasilia-pachaneho-na-zenach/

Prezidentka Slovenskej republiky. (2020). Štát zefektívni pomoc obetiam domáceho násilia. prezident.sk. Dostupné na: https://www.prezident.sk/article/stat-zefektivni-pomoc-obetiam-domaceho-nasilia/

Prezidentka Slovenskej republiky. (2020). Prezidentka číta svedectvá žien, ktoré zažili domáce násilie. (2020). prezident.sk. Dostupné na: https://www.prezident.sk/article/medzinarodny-den-za-odstranenie-nasilia-na-zenach/

Úrad vlády SR. (n.d.). Premiér uvoľnil 3 milióny EUR pre centrá pre obete domáceho násilia. vlada.gov.sk. Dostupné na: https://www.vlada.gov.sk/premier-uvolnil-3-miliony-eur-pre-centra-pre-obete-domaceho-nasilia/

 

Výber z mediálneho pokrytia témy rodovo podmieneného násilia počas pandémie na Slovensku

.týždeň. (2021, 9. apríl). Pomáha týraným ženám: Všetky formy domáceho násilia majú väčšinou spoločný cieľ – získať moc a udržať si plnú kontrolu. .týždeň. Dostupné na: https://www.tyzden.sk/rozhovory/72402/riaditelka-briezdenia-fillova-vsetky-formy-domaceho-nasilia-maju-vacsinou-spolocny-ciel--ziskat-moc-a-udrzat-si-plnu-kontrolu-/

Aktuality.sk. (2021, 22. jún). Počet prípadov domáceho násilia stúpa, jeho obete sa však nemusia odhaliť ani po pandémii. Aktuality.sk. Dostupné na: https://www.aktuality.sk/clanok/863192/pocet-pripadov-domaceho-nasilia-stupa-jeho-obete-sa-nemusia-demaskovat-ani-po-pandemii/

Bratislavskenoviny.sk. (2020, 19. jún). Počet prípadov násilia na ženách počas koronakrízy výrazne stúpol. Bratislavské noviny. Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/koronavirus/60427-pocet-pripadov-nasilia-na-zenach-pocas-koronakrizy-vyrazne-stupol

Euractiv.sk. (2021, 8. marec). Domáce násilie je počas pandémie na vzostupe. Eurokomisia chce vlastnú verziu Istanbulského dohovoru. euractiv.sk. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/domace-nasilie-je-pocas-pandemie-na-vzostupe-eurokomisia-chce-vlastnu-verziu-istanbulskeho-dohovoru/

EuropskeNoviny.sk. (2021, 4. január). EN pre mladých: V čase pandémie sa ukázalo, že veľmi vzrástli prípady domáceho násilia, hovorí Lucia Ďuriš Nicholsonová. EuropskeNoviny.sk. Dostupné na: https://europskenoviny.sk/2020/06/05/en-pre-mladych-v-case-pandemie-sa-ukazalo-ze-velmi-vzrastli-pripady-domaceho-nasilia-hovori-lucia-duris-nicholsonova/

Hnonline.sk. (2020, 29. apríl). Vedci: Domáce násilie sa počas karantény zvýšilo o 20 percent, ženy čakajú ťažké časy. HN Science. (n.d.). Dostupné na: https://science.hnonline.sk/medicina/2138584-vedci-domace-nasilie-sa-pocas-karanteny-zvysilo-o-20-percent-zeny-cakaju-tazke-casy

korzar.sme.sk. (2021, 5. marec). Polovica slovenských žien zažije od partnera psychické násilie a štvrtina aj fyzické. korzar.sme.sk. Dostupné na: https://korzar.sme.sk/c/22608208/polovica-slovenskych-zien-zazije-od-partnera-psychicke-nasilie-a-stvrtina-aj-fyzicke.html

Plus 7 dní. (2020, 17. máj). Pandémia násilia: Štvornásobne stúpol počet žien, ktoré hľadajú pomoc pred partnerom. Plus 7 dní. Dostupné na: https://plus7dni.pluska.sk/rozhovory/pandemia-nasilia-stvornasobne-stupol-pocet-zien-ktore-hladaju-pomoc-pred-partnerom

Pravda.sk. (2021, 1. júl). Globálny model riešenia násilia na ženách. Pravda.sk. Dostupné na: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/593152-globalny-model-riesenia-nasilia-na-zenach/

SME.sk. (2020, 25. november). Slovakia turns orange and joins campaign to fight violence against women. spectator.sme.sk. Dostupné na: https://spectator.sme.sk/c/22542301/one-in-five-women-has-experienced-violence.html

SME.sk. (2020, 31. marec). Victims of domestic violence afraid to seek help due to Covid-19 measures. spectator.sme.sk. Dostupné na: https://spectator.sme.sk/c/22373236/domestically-abused-women-afraid-of-seeking-help-due-to-covid-19-measures.html

SME.sk. (2021, 8. marec). Diplomats recognise the contribution of women in the fight against Covid-19. spectator.sme.sk. Dostupné na: https://spectator.sme.sk/c/22612154/diplomats-recognise-the-contribution-of-women-in-the-fight-against-covid-19.html

TA3. (2021, 31. marec). Násilie na ženách stúpa, zamestnávateľov vyzvali na pomoc. TA3. Dostupné na: https://www.ta3.com/clanok/197363/nasilie-na-zenach-stupa-zamestnavatelov-vyzvali-na-pomoc

TERAZ.sk. (2020, 29. december). Počet prípadov násilia na ženách počas pandémie výrazne stúpol. teraz.sk. Dostupné na: https://www.teraz.sk/slovensko/chronologia-udalosti-v-roku-2020-spoje/514952-clanok.html

tvnoviny.sk. (2021, 18. apríl). S pandémiou stúpol počet žien, ktoré sa dopúšťajú domáceho násilia. Najmä na vlastných deťoch. tvnoviny.sk. Dostupné na: https://www.tvnoviny.sk/domace/2026068_s-pandemiou-stupol-pocet-zien-ktore-sa-dopustaju-domaceho-nasilia-najma-na-vlastnych-detoch

Webnoviny.sk. (2020, 6. júl). Obete domáceho násilia boli počas pandémie v ešte väčšom ohrození. Násilie v rodinách stúplo dvojnásobne. Webnoviny.sk. Dostupné na: https://www.webnoviny.sk/nasilie-na-zenach-a-v-rodinach-pocas-pandemie-dvojnasobne-stuplo/

Webnoviny.sk. (2021, 1. júl). Presné počty obetí domáceho násilia nie sú po pandémii známe. Sľubované financie od štátu im pomôcť nemusia. Webnoviny.sk. Dostupné na: https://www.webnoviny.sk/presne-pocty-obeti-domaceho-nasilia-nie-su-po-pandemii-zname-slubovane-financie-od-statu-im-nemusia-pomoct/

Ženy v meste. (2021, 16. september). Europarlament navrhol, aby bolo rodovo podmienené násilie považované za "závažný zločin". Ženy v meste. Dostupné na: https://www.zenyvmeste.sk/europarlament-eu-rodovo-podmienene-nasilie-zavazny-zlocin

 

 

1926

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá organizácia ASPEKT.

 

Ako citovať tento článok:

red. Rodovo podmienené násilie počas pandémie COVID-19 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/12/2021. Získané 24/07/2024 - 12:46. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3395