Knižnica ASPEKTU v roku 2020

Správa o činnosti ASPEKTU

Vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 bola Knižnica ASPEKTU okrem letných prázdnin zatvorená aj v marci a v októbri. Aj v tomto období sme však s vami konzultovali mailom, pripravovali a zdieľali elektronické zdroje, pripravovali vám materiály na individuálne vyzdvihnutie.

 
Čo sme v roku 2020 urobili:

  • obohatili sme knižnicu o 103 odborných, beletristických aj popularizačných titulov;
  • absenčne sme požičali 86 titulov a prezenčne veľa ďalších;
  • konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové práce;
  • na webovej stránke www.aspekt.sk sme upozorňovali na zaujímavé a tematicky aktuálne tituly v knižnici;
  • priebežne sme aktualizovali on-line knižničný katalóg, v ktorom sme dopĺňali odkazy na verejne dostupné elektronické zdroje, predovšetkým tituly feministických a ľudskoprávnych organizácií zo Slovenska.

 

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2020 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/02/2021. Získané 23/07/2024 - 20:18. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3433