Dekoloniálna Európa. Prednáška Françoise Vergès v Bratislave

Antirasistický, antikapitalistický a antiimperialistický feministický prístup

Pozývame na prednášku francúzsko-reunionskej politickej teoretičky, feministky a dekoloniálnej aktivistky Françoise Vergès o koloniálnych koreňoch Európy a dekoloniálnom feminizme.

 

KEDY: utorok 6. septembra o 19.00

KDE: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

 

Prednáška sa uskutoční v angličtine. Diskusiou vás budú sprevádzať Ľubica Kobová a Zuzana Maďarová.

 

Antikoloniálny politický vodca a martinický básnik Aimé Césaire v knihe Rozprava o kolonializme (vydanej vo francúzštine v roku 1955, slovensky 2020) napísal: „Európa je neobhájiteľná“, pretože v mene svojej „nadradenej“ civilizácie ospravedlňovala genocídy, masakre, otroctvo, kolonizáciu, extraktívne hospodárstvo ničiace životné prostredie, deportácie miliónov Afričanov a Afričaniek a vyvlastňovanie a vykorisťovanie miliónov ľudí na celom svete.

Európania kvôli slepote voči vlastným zločinom nemohli vidieť, že „kolonizácia spôsobuje decivilizáciu kolonizátora, jeho brutalizáciu v pravom zmysle slova“, inými slovami, že jej myšlienky, režimy, spoločenské procesy budú nevyhnutne kontaminované rasizmom. Preto Európa nechápala, že skôr či neskôr bude musieť započať proces vlastnej dekolonizácie.

Dnes sa zmnožujú zóny ne-bytia, do parlamentov sa vracajú krajne pravicové strany, protiutečenecká politika, ofenzíva proti právam žien a LGTBQI+ ľudí, vražedný rasizmus namierený proti černošským, rómskym, moslimským a domorodým komunitám, sme svedkami hluchoty vlád zoči-voči klimatickej katastrofe a návratu vojny na kontinent, a to všetko otriasa naratívom, podľa ktorého bola Európa ochránená pred koloniálnymi ideológiami a univerzalizmom.

„Dekolonizácia je program totálneho nepokoja,“ napísal dekoloniálny teoretik Frantz Fanon. Revolučné nepokoje (ktoré nie sú chaosom) sú odpoveďou na poruchy a neporiadok, ktoré donekonečna produkuje kapitalizmus. Françoise Vergès vo svojom príspevku rozoberie, v čom bola idea Európy koloniálna (dokonca aj na samotnom kontinente), prečo je dekolonizácia Európy ako antirasistický, antikapitalistický a antiimperialistický boj naliehavá a čo môže dekoloniálny feminizmus priniesť do boja proti permanentnej vojne páchanej na ľuďoch a zemi.

 

FRANÇOISE VERGÈS je francúzsko-reunionská politická teoretička, feministka, nezávislá kurátorka, verejná edukátorka a dekoloniálna aktivistka, ktorá v súčasnosti žije v Paríži. Vo svojej práci sa zameriava na koloniálne otroctvo ako proti-černošský režim, psychoanalýzu, (nemožnú) dekolonizáciu západných múzeí, republikánsku koloniálnosť a dekoloniálny feminizmus. Medzi jej najnovšie publikácie patrí Decolonial Feminism (Dekoloniálny feminizmus, 2020/2021), A Feminist Theory of Violence, A Decolonial Perspective (Feministická teória násilia, dekoloniálna perspektíva, 2021/2022) a De la violence coloniale dans l'espace public (Koloniálne násilie vo verejnom priestore, 2021). Režírovala filmy o karibskom autorovi Aimé Césairovi a karibskej autorke Maryse Condé, kurátorsky pripravovala výstavy a organizovala workshopy s umelcami a umelkyňami tmavej pleti. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Decolonize the arts (Dekolonizujme umenie, 2015  2022) a jej otvorenej univerzity.

 

Prednáška je súčasťou série diskusií Ako žiť spolu? kurátorovanej kurátorkami a kurátormi: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu v rámci Art Connected 2022 – 2023 podprogramu tranzit.sk.

 

Text sme upravili z originálu, ktorý bol zverejnený vo facebookovej pozvánke, ktorú nájdete TU.

 

Knihu Decolonial Feminism nájdete aj v knižnici ASPEKTU, rovnako ako diela autorov Aimé Césaire a Frantz Fanon. Tešíme sa na vašu návštevu znova od septembra.

Ako citovať tento článok:

red. Dekoloniálna Európa. Prednáška Françoise Vergès v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/08/2022. Získané 27/02/2024 - 05:32. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3460