Organizačná kuchárka: ako zorganizovať verejný pochod či zhromaždenie

Nebudeme ticho!

Ak chceme vytvárať spravodlivú spoločnosť, potrebujeme sa ozývať, organizovať, verejne vyjadrovať naše postoje a vzájomnú podporu. Či už ide o reprodukčnú spravodlivosť alebo o bezpečie, rešpekt a spravodlivosť pre kvír ľudí.

Aktualizujeme preto organizačnú kuchárku, ktorú sme pripravili ako iniciatíva Nebudeme ticho!, aby sme všetky a všetci mohli konať vo svojom okolí. Zorganizovať pochod, zhromaždenie či verejnú spomienku nie je náročné, netreba čakať, že to spraví človek s dlhoročnými skúsenosťami. Vytvárajme si vlastné skúsenosti, aby naše hlasy, potreby a požiadavky boli súčasťou rozhodovania a zmien. 

Držíme palce a nebudeme ticho spolu s vami! 

 

Čo potrebujete na zvolanie verejného zhromaždenia a pochodu

 

Právne povinnosti 

Myslite na to, že verejné zhromaždenie je vaše právo. Nepotrebujete si pýtať povolenie, máte len oznamovaciu povinnosť.

Mestu, obci alebo mestskej časti, ktorej pozemok patrí, treba písomne oznámiť, že sa bude konať verejné zhromaždenie alebo pochod.

Každá obec alebo mestská časť by na svojich stránkach mala mať formulár „Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia“ aj s informáciou, komu a ako ho treba doručiť. V mnohých mestách je možné aj elektronické doručenie. Ak stránka vášho mesta alebo obce formulár nemá, použite formulár inej obce (napríklad TU).

Oznámenie treba odovzdať aspoň 5 dní pred konaním akcie.

Zvolávateľkou alebo zvolávateľom verejného zhromaždenia môže byť ktorýkoľvek plnoletý človek so slovenským občianstvom, právnická osoba alebo skupina osôb so sídlom, podnikom alebo organizačnou zložkou v SR. V tlačive sa uvádza aj ďalšia osoba alebo osoby oprávnené konať v mene zvolávateľa alebo zvolávateľky.

V prípade statického zhromaždenia aj pochodu je právny dôvod ho nepovoliť len vtedy, ak sa na rovnakom mieste v tom istom čase už koná iná oznámená akcia, alebo ak by podujatie neprimerane obmedzilo dopravu.

V oznámení sa uvádza aj počet usporiadateliek a usporiadateľov, čo sú ľudia dohliadajúci na priebeh zhromaždenia. Odporúčame 1 osobu na 50 až 100 odhadovaných účastníčok a účastníkov. Na zhromaždení musia mať viditeľné označenie, napríklad ružovú/oranžovú/žltú pásku na ramene.

Oznamovateľka, oznamovateľ alebo osoba splnomocnená konať v ich mene má povinnosť oficiálne začať a na koniec aj rozpustiť zhromaždenie. Robí sa to tak, že začiatok a koniec jasne a počuteľne oznámi. Súčasne je kontaktnou osobou pre miestny úrad, prípadne políciu

 

Praktické záležitosti

Vyberte si frekventované námestie v centre a nebojte sa urobiť pochod.

Vytvoriť udalosť na fejsbúku môže hocikto.

Dajte o udalosti vedieť organizáciám a ľuďom, ktorí sa danej téme venujú dlhodobo.

Ukážte náhodným okoloidúcim o čo ide použitím kartónových nápisov, vlajok, látkových bannerov či sviečok alebo vytlačených fotiek.

 
Ako citovať tento článok:

red. Organizačná kuchárka: ako zorganizovať verejný pochod či zhromaždenie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/10/2022. Získané 27/05/2024 - 07:47. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3481