PRIDE mesiac: Kvír prístupy v umení

ASPEKT má 30
Na sprievodnom podujatí PRIDE máte možnosť nazrieť do textov, ktoré od roku 1993 vychádzali v prvom feministickom časopise Aspekt, v Knižnej edícii ASPEKT a vo webzine ASPEKTin. Ako súvisia podvratnosť feminizmu a kvírovosť? Ako sa budoval a vyvíjal kvír feministický diskurz o umení? Aké nové možnosti uvažovania otvára? Ako sa strácajú a objavujú  kvír identity v histórii umenia? Hovoriť budeme o týchto a ďalších otázkach, predstavíme si viaceré umelecké diela a autorstvá. Ak máte texty alebo diela, o ktoré by ste sa na podujatí chceli podeliť, prineste ich na papieri, usb alebo ich pošlite na adresu knižnica@aspekt.sk.
 
Bude to podujatie podnetné aj oslavné – naša mačka Bertha má meniny, príďte to s ňou osláviť múdrym slovom a koláčikom.
 
KEDY: nedeľa 2. júl 2023, 17.30
KDE: Knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava
 
 
Cover photo: koláž s použitím diela Anny Daučíkovej Výchovné cvičenie
 
Stretnutie v knižnici je súčasťou série podujatí ASPEKT má 30. Už tri desaťročia vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. Našu prácu a spravodlivejšiu spoločnosť môžete podporiť 2 percentami z dane alebo aj pravidelným či jednorazovým príspevkom TU.
 
Ďakujeme, že s nami tvoríte kvír feministickú budúcnosť.
 
 
2063
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. PRIDE mesiac: Kvír prístupy v umení In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/06/2023. Získané 23/05/2024 - 18:29. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3533