ASPEKT nosí dúhovú stužku

Všeličo v ASPEKTE je dúhové po celý rok.

V knižnej edícii sme vydali napríklad zbierku poviedok Barbory Hrínovej Jednorožce, slovenský preklad dúhovej knihy pre lesbickú a gejskú mládež Láska je láska, odbornú publikáciu s múdrymi aj peknými textami Lesby – by – by. Aspekty politiky identít alebo monotematické číslo časopisu Aspekt – Lesbická existencia. Aj keď ide o texty, ktoré už kadečo vo svete zažili, v žiadnom prípade nemajú len archívny charakter. Stále obsahujú mnoho podnetov na premýšľanie a prežívanie.

 

V knižnici ASPEKTU nájdete dúhovú poličku a v nej knihy od výmyslu sveta venované témam, ktoré súvisia s ľudskými právami a životmi LGBTQ+ ľudí:

Láska ku kvír feminizmu nám srší z očí.

Ale 17. mája na Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT) nosíme dúhové stužky. Prečo?

  • Podľa prieskumu Iniciatívy Inakosť sa LGBTI+ ľudia na Slovensku necítia bezpečne a ohrozenie pociťujú predovšetkým na verejných priestranstvách, na vidieku alebo v mestskej hromadnej doprave.
  • Viac ako polovica opýtaných zažila nejakú formu obťažovania, najčastejšie nevhodné vtipy, útočné komentáre, urážky a nadávky.
  • Vyše 13 percent opýtaných zažilo násilie súvisiace s tým, že sú LGBTI+ ľuďmi.
  • Každá druhá osoba zažila na základnej škole šikanovanie.
  • Viac ako polovica transrodových ľudí v prieskume sa bojí prezentovať svoju identitu navonok.

Preto sa aj prostredníctvom kampane Dúhová stužka chceme zasadiť za zlepšenie života LGBTI+ ľudí a ich spoločenské prijatie. A podporiť pritom 13 organizácií a iniciatív, ktoré sa o práva LGBTI+ ľudí starajú každý deň.

 

Ako citovať tento článok:

red. ASPEKT nosí dúhovú stužku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/05/2024. Získané 17/07/2024 - 13:04. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3624