Konať proti násiliu na deťoch (2. vydanie)

Násilie páchané na deťoch a mládeži už aj u nás prestáva byť tabuizovanou témou. Na to, aby sme sa od spravodlivého rozhorčenia alebo bulvárnych senzácií dostali ku konštruktívnemu riešeniu tohto veľmi komplexného spoločenského problému, treba predovšetkým zvýšiť celkovú informovanosť verejnosti o tejto problematike.

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie. Jedna časť oslovuje priamo deti a mládež a pomáha zvyšovať ich spôsobilosť chrániť sa pred násilím.

Praktická forma publikácie Konať proti násiliu umožňuje voľne pracovať s jednotlivými témami. Adresár zariadení a inštitúcií poskytujúcich pomoc deťom a dospievajúcim postihnutým násilím pomôže získať ďalšie informácie, rady aj pomoc.

Druhé, aktualizované vydanie občianskeho združenia Pro Familia bolo pripravené v spolupráci s ASPEKTOM na základe prvého vydania, ktoré vydali spoločne Pro Familia a ASPEKT 1999.

Knihu si môžete požičať v knižnici ASPEKTU.

Obsah

Predhovor

K zámeru tohto informačného materiálu

01 Mýty a fakty

02 Nesprávne chápanie výchovy

03 Formy násilia

04 Keď máme podozrenie

05 Ochrana a odborná pomoc

06 Čo môže robiť polícia?

07 Právne aspekty

08 Zdravotnícka pomoc

09 Informácie pre deti a mládež

10 Výchova bez násilia - ale ako?

11 Informácie o prisťahovaleckých rodinách a násilí

12 Informácie pre sociálne pracovníčky a pracovníkov

13 Informácie pre políciu

14 Informácie pre právnické profesie

15 Informácie pre zdravotnícke profesie

16 Informácie pre pedagogické profesie

17 Adresy, telefónne čísla, odporúčaná literatúra

 

 

ISBN 978-80-967964-8-9 (2009)