Ako uplatňovať rodové hľadisko

Aspekty stratégie Európskej únie
Editorka: 
Jana Cviková, Oľga Pietruchová

Uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) vo všetkých rozhodovacích procesoch je dôležitým nástrojom rodovej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie rodovej rovnosti. Na Slovensku sa tejto účinnej stratégii na vyrovnávanie príležitostí žien a mužov zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť; slovenské vydanie expertízy Barbary Stiegler prispieva k poznaniu tejto podnetnej stratégie Európskej únie, ako aj k diskusii o jej uplatnení v našich podmienkach. Publikácia vznikla v spolupráci s nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung.

OBSAH: Čo je rodové hľadisko Aká nová filozofia sa skrýva za uplatňovaním rodového hľadiska Ako funguje uplatňovanie rodového hľadiska Koncepčné predpoklady Otázky zodpovednosti Metódy analýzy a kontroly z rodového hľadiska Rodové hľadisko vo vzťahu k iným rodovopolitickým stratégiám Ako uplatňovať rodové hľadisko v konkrétnej organizácii Doterajšie oblasti využitia Prostriedky na uplatňovanie Riziká zneužitia

 

Počet strán: 
39
ISBN80-85549-32-8 (2002)
Celá kniha na stiahnutie: