Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní

Nadácia otvorenej spoločnosti

pozýva

na prezentáciu knihy Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. Ako mimovládne organizácie vstupujú do systému vzdelávania.

KEDY: v utorok 8. februára 2011 od 17:00 do 19:00 hod.

KDE: Open Gallery, Baštová 5 v Bratislave

PROGRAM:

PREDSTAVENIE PUBLIKÁCIE
Štefan Porubský | PdF UMB

PREZENTÁCIA JEDNOTLIVÝCH TÉM AUTORMI A AUTORKAMI PUBLIKÁCIE
Vlasta Dúbravová | PdFUK
Richard Medal | CEA
Barbora Kaháthová | NOS - OSF
Andrej Návojský | OZ Človek v ohrození
Ivan Lukšík | PdF UK
Jana Cviková | ASPEKT

DISKUSIA k prezentovaným témam, k publikácii
a k situácii v školstve

MODERÁTOR
Peter Guštafík | PDCS

POZVÁNKA

 

Ako citovať tento článok:

red. Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/08/2011. Získané 01/07/2020 - 07:37. Dostupné na http://aspekt.sk/node/399