Aprílové čítania Ireny Brežnej v Bratislave

Vo štvrtok 28. apríla o 17. hod. v divadle Meteorit (Čulenova 3, Bratislava) na otváracom podujatí festivalu [fjúžn] a v piatok 29. apríla o 18. hod. v Stredoeurópskom dome fotografie (Prepoštská 4, Bratislava) na výstave ruského fotografa Valerija Ščekoldina.

Ako citovať tento článok:

red. Aprílové čítania Ireny Brežnej v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/08/2011. Získané 11/11/2019 - 21:16. Dostupné na http://aspekt.sk/node/407