POZOR! Zmena knižničných hodín

Kocúra Friedricha, mačku Melániu a rôzne knižné „vychytávky" nájdete v knižnici ASPEKTU v zmenenom čase. Knižky si môžete vyhľadať v novom on-line katalógu knižnice.

Nové otváracie hodiny sú:

utorok 15.00 - 19.00 hod.
štvrtok 15.00 - 19.00 hod.

Ako citovať tento článok:

red. POZOR! Zmena knižničných hodín In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/03/2011. Získané 12/11/2019 - 07:38. Dostupné na http://aspekt.sk/node/629