Za Mariánom Vojtekom

Gejský aktivizmus na Slovensku stratil legendu. Dnes odišiel Marián Vojtek, spoluzakladateľ prvého gejskolesbického hnutia v Československu.

Ako citovať tento článok:

red. Za Mariánom Vojtekom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/12/2011. Získané 15/09/2019 - 00:26. Dostupné na http://aspekt.sk/node/681