Čítanie je kvír

Q-centrum pozýva na stretnutie Čítanie je kvír, ktoré sa uskutoční v rámci pravidelných literárno-umeleckých pondelkov. Richard Fekete privíta Janu Cvikovú a Michala Hvoreckého.

KEDY: v pondelok 5. marca o 19.30 hod.

KDE: Q-centrum, Karpatská 2, Bratislava

 

Michal Hvorecký
Úspešný mladý spisovateľ poviedok a románov. Jeho knihy vyšli v prekladoch do nemeckého, poľského a českého jazyka. Michal Hvorecký pravidelne píše články pre domáce i zahraničné médiá. Je v slobodnom povolaní a žije v Bratislave. Medzi jeho najznámejšie knihy patria Silný pocit čistoty (1998), Lovci & zberači (2001), Plyš (2005), Eskorta (2007).

Jana Cviková
Spoluzakladateľka prvej feministickej organizácie na Slovensku ASPEKT, spoluvydavateľka a spolueditorka vyše 100 publikácií ASPEKTU. Práva žien sa o. i. usiluje presadzovať prostredníctvom publikačnej a vzdelávacej činnosti. Ako aspekťáčka je jednou zo zakladateliek a realizátoriek iniciatív Možnosť voľby a Piata žena. V súčasnosti pracuje ako prekladateľka, literárna kritička a pôsobí aj na Ústave svetovej literatúry SAV.

 

Viac informácií o aktivitách Q-centra nájdete na webovej stránke www.qcentrum.sk.

Ako citovať tento článok:

red. Čítanie je kvír In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2012. Získané 27/01/2020 - 16:47. Dostupné na http://aspekt.sk/node/772