Jana Cviková v Slovách aj o slovách

Jana Cviková hovorí v relácii Juraja Kušnierka Slová_FM (nielen) o tom, ako sa dostala k literatúre, k feministickému pohľadu na literatúru a k založeniu ASPEKTU.

Vypočujte si záznam relácie

 

P. S. Až keď sa skončila relácia, som si uvedomila, že na začiatku padla zo strany moderátora otázka obsahujúca hodnotenie iných feministických organizácií ako dielčích", ku ktorej som sa v tej chvíli nemala možnosť vyjadriť a ku ktorej sme sa chceli vrátiť, ale už sme nestihli. Tak to chcem napraviť: Je dobré, že nás je už viac a že sa usilujeme pracovať v rôznych oblastiach. jac

Ako citovať tento článok:

red. Jana Cviková v Slovách aj o slovách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/04/2012. Získané 16/07/2024 - 21:19. Dostupné na http://aspekt.sk/node/869