Prezentácia novej knižky Nóry Ružičkovej

ASPEKT a kníhkupectvo Artforum

pozývajú na prezentáciu novej knihy Nóry Ružičkovej práce & intimita

KEDY: streda 7. novembra 2012, 19.00 hod

KDE: kníhkupectvo Artforum, Kozia 20, Bratislava

Len zriedkavo sa stane, že človeka dojme už záložka knihy. Rozdelím si ju na niekoľko etáp, lebo nechcem, aby sa to skončilo... Keď ma prejde záložkový záchvat smiechu, pozriem sa aj dnu.“ Ľubica Somolayová pri prvom  pohľade na novú bodkovanú knižku Nóry Ružičkovej, v ktorej sa pod názvom práce a intimita skrýva nielen poézia  (v časti práce), ale aj próza (v časti intimita).

Čím dojíma záložka a ako sa v šiestej knihe poetky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej prelínajú jej poeticko-výtvarné prístupy k tvorbe, prezradí na čítaní okrem autorky aj filmová vedkyňa, poetka a prekladateľka Mária Ridzoňová Ferenčuhová.

 

558Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Záujmové združenie žien ASPEKT. 

Ako citovať tento článok:

red. Prezentácia novej knižky Nóry Ružičkovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/10/2012. Získané 28/07/2020 - 21:31. Dostupné na http://aspekt.sk/node/995