Rechnitz – Anjel skazy. Nebanálna inscenácia o banalite zla