V literatúre netreba polemizovať, stačí napĺňať ľudskosť